13.04.2023

Prieskum: Ako to vidia zamestnávatelia? Homeoffice vs. kancelárie

Neutíchajúca debata medzi zamestnancami a zamestnávateľmi stále pokračuje. Čo si myslia o možnosti homeofficu zamestnávatelia, to sme sa pomocou dotazníku snažili zistiť.

Na základe posledných údajov z nedávneho prieskumu trhu kancelárskych nehnuteľností na Slovensku realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield vyplýva, že drvivá väčšina slovenských firiem si myslí, že hybridný model práce poskytuje zamestnancom rôzne výhody v porovnaní s prácou v kancelárii a takmer 90 % firiem poskytuje prácu aj z domu.

Prieskum bol rovnako ako pred rokom uskutočnený na základe online dotazníka, na ktorý opätovne odpovedali spoločnosti, ktoré si prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.

Firmy za hlavnú výhodu práce z domu považujú úsporu času vzhľadom na cestovanie do a z práce

Iba 1 % opýtaných firiem si myslí, že práca z domu neposkytuje žiadne výhody a rovnaké percento neponúka možnosť práce z domu. Zamestnávatelia si uvedomujú význam práce z domu pre spokojnosť a efektívnosť zamestnancov, ktorí ako najdôležitejšiu výhodu práce z domu uviedli úsporu času na cestovanie a  s tým súvisiace väčšie množstvo času pre súkromný život. 

Taktiež si zamestnanci dokážu doma vytvoriť častokrát vhodnejšie prostredie a podmienky pre prácu a teda až štvrtina firiem považuje ako hlavnú výhodu práce z domu lepšie sústredenie a vyššiu produktivitu.

Graf: Prehľad využitia pracovných modelov u spoločností pôsobiacich na Slovensku:

Zdroj: Cushman & Wakefield

Napriek tomu si zamestnávatelia uvedomujú nepochybné výhody kancelárskych priestorov a snažia sa ich čo najviac prispôsobiť pre čo najviac efektívny hybridný model práce. Z toho dôvodu viac ako tretina firiem by privítala moderné technologické riešenia. Kvalitné vybavenie na konferenčné a video hovory, možnosť rezervácie pracovných staníc a synchronizácie dát pri práci z domu sa stali najžiadanejšími technológiami v kanceláriách.

To, čo bolo počas pandémie nevyhnutné, sa dnes stáva novým štandardom, ktorý uľahčuje a zefektívňuje prácu. Obdobný počet respondentov považuje automatické nastavenie teploty a osvetlenia (tienenie, úprava farby a intenzity svetla) podľa exteriéru alebo meranie CO2 v miestnostiach, za žiadanú technológiu vo svojich kancelárskych priestoroch.

Parkovanie a energetická efektívnosť budovy ako dôležitý necenový faktor pri výbere kancelárie

Kancelárske priestory ako priestor na prácu a interakciu so spolupracovníkmi spolu s prácou z domu, už nie sú postačujúcimi faktormi pre zabezpečenie maximálnej produktivity a spokojnosti zamestnancov. Firmy preto pri výbere kancelárskych priestorov zohľadňujú rôzne interiérové ako aj exteriérové faktory. 

Čo je pre nás dôležité?

Takmer pätina firiem považuje za najdôležitejší faktor parkovacie možnosti áut a úschovne bicyklov, nakoľko parkovanie v objekte budovy a možnosť prejsť ’’suchou nohou’’ z parkoviska do kancelárie vníma ako veľký benefit väčšina zamestnancov.

V momentálnej situácií vysokých prevádzkových nákladov kancelárií považuje energetickú efektívnosť budovy za najdôležitejší faktor 11 % firiem, pričom väčšina z nich je z energetického sektora. 

23 % firiem považuje za najdôležitejší necenový faktor pri výbere kancelárie lokalitu. Tá zohráva dôležitú úlohu kvôli možnostiam dopravy a vybavenosti služieb v okolí, ktoré za dôležitý faktor považuje 10 % respondentov. 

Keď sa presunieme na interiérové faktory, za najdôležitejší faktor považujú firmy presvetlenie priestorov a kvalitnú vzduchotechniku. 

“Environmentálne šetrné riešenia sa stávajú čoraz žiadanejšími ako zo strany nájomcov, tak aj zo strany majiteľov kancelárskych budov. Certifikácia zelenej a trvalo udržateľnej budovy, je pre nájomcov jedným z dôležitých faktov pri výbere nových priestorov a preto už neslúži iba ako marketingový nástroj pre majiteľov, ale stáva sa neoddeliteľnou súčasťou komerčných nehnuteľností.” hovorí Veronika Špániková, vedúca oddelenia služieb projektového manažmentu a výstavby v Cushman & Wakefield na Slovensku.

“Stále dôležitejším faktorom a témou sa stáva otázka udržateľnosti a uhlíkovej stopy. Tá sa stále viac pretavuje do návrhu a výstavby kancelárií. Nájomcovia už nevyžadujú len správne rozloženie priestoru a „pekný” design, ale zameriavajú sa aj na výber a využitie materiálov z udržateľných zdrojov, resp. pri prestavbách priestorov na využitie/znovupoužitie čo najväčšieho množstva stavajúcich technológií a materiálov ako napr. kobercov, presklených priečok, podhľadov, interiérových prvkov, ktoré pomáhajú znižovať ich vlastnú uhlíkovú stopu. Veľký dôraz sa taktiež kladie aj na zakomponovanie zelene, ktorá pomáha udržiavať a zvyšovať kvalitu vzduchu a spríjemňovať prostredie,” dodáva Eliška Košová, architektka v tíme služieb projektového manažmentu a výstavby v Cushman & Wakefield. 

Graf: Prehľad najdôležitejších necenových faktorov pri výbere kancelárií pre spoločností pôsobiace na Slovensku:

Zdroj: Cushman & Wakefield

Okrem ceny, zohráva veľmi dôležitú rolu, pri rozhodovaní o kancelárskych priestoroch aj lokalita. Na druhej priečke to je možnosť parkovacích miest a tretiu priečku dôležitosti zastupuje energetická efektívnosť. Nie je prekvapujúce, že s modernými trendmi a aktuálnou spoločenskou situáciou je práve energetická úspornosť v top troch najdôležitejších parametroch. 

Lokalita je faktor, ktorý je odjakživa smerodajným ukazovateľom lukrativity kancelárskych priestorov. Prvá priečka, ktorú obsadzuje, nás teda tiež nevyvádza z miery. 

Čo je ale zaujímavé, je rastúca potreba po parkovacích miestach. S novými parkovacími politikami vo veľkých mestách je čoraz väčší problém si nájsť v „rush hours“ parkovacie miesto mimo vyhradených plôch. Benefit vlastných parkovacích miest od zamestnávateľa je v súčasnosti veľmi žiadaný a oceňovaný. 


Zdieľajte článok

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová
Head of Marketing, Slovakia

Zuzana má 10-ročné skúsenosti v marketingu a PR v oblasti realít. Je zodpovedná za marketingové, PR aktivity a rozvoj podnikania v Cushman & Wakefield na Slovensku.