14.03.2023

Novinky z trhu kancelárskych nehnuteľností - Trendy, zmeny a aktuality

Ako sme spomínali už v našom predchádzajúcom článku o štandardoch kancelárskych priestorov, kancelárie rozdeľujeme do troch základných kategórií. Na trhu komerčných nehnuteľností sa nachádzajú kancelárie v štandarde A, B a C. 

O akú kategóriu kancelárií je najväčší záujem? 

V poslednom kvartáli roku 2022 sme zistili, že celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave predstavovala 1,97 mil. m2. Kancelárske priestory triedy A+ reprezentovali 15% z tejto ponuky, pričom kancelárie typu A odzrkadľovali 39%. Najväčšiu ponuku tvorili kancelárie typu B so 46%. 

V akom bratislavskom distrikte sa nachádza najväčší počet kancelárskych priestorov a čo od nich môžeme očakávať? 

Bratislavu rozdeľujeme na 5 základných častí, ktoré rozhodujú o lukrativite jednotlivých kancelárskych priestorov. 

CBD  (Central Business District)

CBD je pomenovanie pre centrálnu oblasť mesta. CBD oblasť je považovaná za tú najlukratívnejšiu a najdrahšiu časť, v ktorej sa nachádzajú top kancelárske priestory.  V CBD oblasti najčastejšie nájdete kancelárske priestory veľkých korporátnych firiem. Hlavným dôvodom je vyššia cena prenájmu v tejto oblasti.  

SB (South Bank) 

SB oblasť poukazuje na oblasť v okolí rieky Dunaj, ktorá spája historické centrum mesta s novovybudovaným centrom. Táto oblasť je považovaná za strategické miesto, pretože spája tri najrušnejšie časti- historické centrum, oblasť v okolí rieky Dunaj a novovybudované centrum. 

Kancelárie v tejto oblasti majú preto skvelú dostupnosť do historického centra mesta a zároveň sa nachádzajú v moderných komplexoch.

CC (City Center)

Oblasť CC poukazuje na historickú časť mesta. V tejto oblasti sa najčastejšie nachádzajú menšie kancelárske priestory v historických budovách. Nevýhodou tejto oblasti je častý problém s parkovaním. Naopak, výhodou je rýchla dostupnosť z okolitých častí mesta. 

IC (Inner City) 

IC oblasť zahŕňa širšie okolie centra mesta. Nejedná sa priamo o centrum ale o jeho blízke okolie. Hlavnou výhodou IC oblasti sú nižšie nájmy za kancelárske priestory. Treba ale počítať, že sa bude jednať o vzdialenejšie kancelárske priestory.

OC (Outer City)

Ako nám už z názvu vyplýva, jedná sa o okolitú časť mesta. Väčšinou sa jedná o väčšie obytné časti, ďalej od centra mesta. Kancelárie v tejto oblasti konkurujú zvyčajne svojou nižšou cenou. 

Zdroj: Cushman & Wakefield
Zdroj: Cushman & Wakefield

Zelené budovy a ich výskyt v Bratislave

Zelená budova zastrešuje stavby, ktoré sú trvalo udržateľné a vo svojej podstate energeticky sebestačné. Ich hlavný význam je, aby boli uhlíkovo neutrálne

Pod označením „zelená stavba“ si nepredstavujte len samotnú budovu. Tento pojem je vnímaný ako komplexný proces, ktorý zohľadňuje celý životný cyklus budovy.

Inými slovami, zelená stavba predstavuje všetky náležitosti od návrhu stavby, cez správny výber materiálu, až po ukončenie stavebných prác

Už pri vypracovaní návrhu je dôležité zohľadniť všetky faktory ako napríklad:

  • lokalita pozemku,
  • klimatické podmienky,
  • zdroj energie a iné. 

Najväčším plusom je využiť čo najviac energie z obnoviteľných zdrojov.  

Celkovo máme v Bratislave takmer 675,302 m2 udržateľných kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o takmer 34 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave. Inými slovami, jedná sa o 39 z 272 budov.

Environmentálne certifikáty budov

Pre označenie budovy, ktorá potencionálne spadá do kategórie „zelenej budovy“, existujú rôzne certifikácie. Medzi dve najdôležitejšie patrí certifikácia BREEAM LEED, ktoré majú svoje podkategórie. Oba certifikáty poukazujú na stupeň udržateľnosti budovy. 

Z certifikovaného balíka má 60 % BREEAM, 5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 35 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower. V prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices. 

Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov v Bratislave

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala mierne zníženie oproti minulému roku, ktoré sa odzrkadlilo v podobe 11,21 %

Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží, ktorá sa pohybuje okolo 6,32%, nasleduje centrum mesta s mierou neobsadenosti 8,77 % a následne je tu časť vnútorné mesto, s mierou neobsadenosti 9,00%. Na štvrtom mieste je distrikt CBD s 12,70% a na poslednom, 5., mieste sa umiestnila okrajová časť mesta s mierou neobsadenosti 14,97%.

Zdroj: Cushman & Wakefield
Zdroj: Cushman & Wakefield

Trh s kancelárskymi nehnuteľnosťami sa každým kvartálom mení a vyvíja. Miera  obsadenosti kancelárskych priestorov fluktuje a čoraz viac nám na trhu pribúdajú budovy s ocenením „zelených budov“.

Cushman & Wakefield  vám ponúka širokú ponuku rôznych druhov kancelárií v rôznych štandardoch. Viac sa dozviete na stránke našej ponuky kancelárskych priestorov.

E-port - Ivanská cesta 26, Bratislava

V lokalite pri letisku, blízko Avion Shopping Center a IKEA, sa nachádza projekt E-port. Lokalita je vďaka blízkosti letiska a diaľnice spádovou oblasťou pre viac ako 800 000 obyvateľov letiska.

Kancelárske priestory E-port
Kancelárske priestory E-port


Zdieľajte článok

Jana Luptáková
Jana Luptáková
Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.