BREEAM

Definícia

Ide asi o najrozšírenejší environmentálny certifikát vo svete. Vznikol vo Veľkej Británii a jeho názov je anglickou skratkou pre Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Stavba, ktorá sa oň uchádza je hodnotená v týchto kategóriách: 

 • manažment
 • zdravie
 • energia
 • transport
 • voda
 • materiály
 • odpad
 • využitie územia a ekológia
 • znečistenie a inovácia

Popis

Cieľom hodnotenia BREEAM je zmiernenie škodlivých vplyvov stavby na životné prostredie. Táto metóda zaisťuje, že budovy sú v súlade, pokiaľ ide o udržateľnú výstavbu, prevádzku a dizajn. Možno ju použiť na posúdenie schém prevádzky, renovácie, ako aj nového vývoja.

Každá kategória sa zameriava na najvplyvnejšie faktory vrátane znížených emisií uhlíka, dizajnu s nízkym dopadom, prispôsobenia sa zmene klímy, ekologickej hodnoty a ochrany biodiverzity.

Nezávislí licencovaní odborníci vykonajú hodnotenie na základe desiatich hodnotiacich oblastí. Každé z kritérií sa posúdi a následne vynásobí váhou.

Vykonajú sa dve etapy hodnotenia/certifikácie:

 • hodnotenie etapy návrhu, ktorého výsledkom je predbežný certifikát
 • hodnotenie po výstavbe, ktorého výsledkom je vydanie konečného certifikátu a udelenie hodnotenia.


Na Slovensku je aktuálne certifikovaných 63 projektov, prevažnú väčšinu z nich tvoria skladové a retailové priestory, v rámci kancelárskych ide o 24 priestorov. Certifikát získala napríklad Nivy Tower, Eurovea, Zuckermandel, či Aupark Tower v Bratislave.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok