Zelená stavba

Definícia

Zelená stavba je environmentálne udržateľná budova navrhnutá, postavená a prevádzkovaná tak, aby minimalizovala celkové vplyvy na životné prostredie.

Popis

Zelená stavba je metóda ekologickej výstavby, ktorá vytvára zdravšie budovy, s menším vplyvom na životné prostredie, pričom aj samotné náklady na údržbu sú nižšie. 

Tento trvalo udržateľný prístup k výstavbe zodpovedá za celý životný cyklus budovy: umiestnenie, návrh, výstavba, prevádzka, údržba, renovácia a demolácia.

Medzi hlavné stratégie na dosiahnutie zelenej budovy patria:

  • znížená spotreba energie
  • šetrenie vodou
  • recyklácia odpadu

Dobre navrhnuté zelené stavby ušetria peniaze, zvýšia komfort a vytvoria zdravšie prostredie pre každodenný život a prácu ľudí, vďaka využívaniu kvalitnejšieho vnútorného vzduchu, prirodzeného denného svetla a tepelnej pohody. Zelené budovy vyhľadávajú najmä prenajímatelia kancelárií so zmyslom pre udržateľnosť a celkovo firmy, zohľadňujúce ekológiu a úsporu zdrojov.

Normy pre zelené budovy

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Ide o jeden z najpoužívanejších certifikačných systémov pre návrh, výstavbu, prevádzku a údržbu zelených budov na svete. 

Certifikát LEED hodnotí budovy na základe kritérií vrátane výberu lokality, prístupu verejnej dopravy, zníženia spotreby vody, energetickej účinnosti, zelenej energie, recyklovaných a regionálnych materiálov, rýchlo obnoviteľných materiálov, nakladania so stavebným odpadom, vetrania, kvality vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, denného svetla a výhľadu, a inovácie v dizajne.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Ide o britský systém na certifikáciu trvalej udržateľnosti budov. Cieľom hodnotenia BREEAM je zmiernenie škodlivých vplyvov stavby na životné prostredie. 

Stavba, ktorá sa oň uchádza je hodnotená v týchto kategóriách: Manažment, zdravie, energia, transport, voda, materiály, odpad, využitie územia a ekológia, znečistenie a inovácia.

Zdieľajte článok