Ekologické stavby

Definícia

Ekologická výstavba budov znamená byť čo najšetrnejší k životnému prostrediu a efektívne využívať zdroje vo všetkých fázach stavebného projektu. Zahŕňa to aj používanie udržateľných stavebných metód a materiálov, aby sa zabezpečilo, že prevádzka a údržba budovy budú z dlhodobého hľadiska čo najmenej poškodzovať životné prostredie.

Popis

Cieľom udržateľnej výstavby je znížiť vplyv priemyslu na životné prostredie. Metódy ekologickej výstavby zahŕňajú:

  • používanie obnoviteľných a recyklovateľných materiálov,
  • zníženie energie obsiahnutej v stavebných materiáloch,
  • zníženie energetickej náročnosti dokončenej budovy,
  • zníženie odpadu na mieste,
  • ochrana prirodzených biotopov počas fázy výstavby a po nej.

Výhody ekologickej výstavby a ekologických budov

Náklady na prevádzku a údržbu môžu tvoriť 80 % celkových prevádzkových nákladov budovy počas jej životnosti. Využitím iniciatív zelenej energie je možné znížiť prevádzkové náklady budovy o tretinu, pokiaľ ide o vodu a energiu.

Pri výstavbe budovy je možné v rámci jej návrhu zohľadniť denné svetlo, aby sa minimalizovali náklady na umelé osvetlenie.

Počas procesu výstavby môžu výrobcovia zelených budov tiež prospieť životnému prostrediu používaním recyklovateľných materiálov s dlhou životnosťou. To znamená, že v rámci konštrukcie je potrebné použiť menej materiálov, čo vedie k úspore nákladov a nižšej spotrebe energie na výrobu budovy zo strojového zariadenia.

Ako zistiť, či je materiál ekologický?

Aby bol materiál považovaný za ekologický, musí spĺňať niektoré všeobecné charakteristiky, ako napríklad: byť vyrobený zo suroviny, ktorá sa rýchlo obnovuje, alebo ktorá je recyklovateľná, biodegradovateľná alebo náchylná na premenu na uhlík, prípadne sa ich zber, ťažba a výroba musia vykonávať lokálne, pričom sa treba vyhnúť vzdialeným presunom.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com


Zdieľajte článok