Prevádzkové náklady

Definícia

Sú to pravidelné náklady, ktoré sa viažu k zabezpečeniu chodu prevádzky, zameranej na podnikateľskú činnosť.

Popis

Prevádzkové náklady (OpEx) predstavujú nepriame náklady vynaložené podnikom na pokračovanie v každodennej prevádzke. Aj keď prevádzkové náklady nie sú priamo spojené s príjmami generovanými z produktov/služieb, sú podstatnou súčasťou základných operácií spoločnosti.

Čo všetko je zahrnuté v prevádzkových nákladoch?

Prevádzkové náklady zahŕňajú:

 • Mzdy pre zamestnancov (okrem práce vo výrobe)
 • Poistenia
 • Licenčné poplatky
 • Nájomné
 • Marketingové činnosti
 • Účtovné poplatky
 • Údržba a opravy budov
 • Kancelárske potreby
 • Verejné služby
 • Advokátske poplatky
 • Dane z nehnuteľností
 • Náklady na vozidlo
 • Cestovné náklady

Prevádzkové náklady sa odrážajú vo výkaze ziskov a strát spoločnosti. Zvýšenie prevádzkových nákladov znamená pre podnik nižší zisk.

Fixné vs. variabilné prevádzkové náklady

Pokiaľ ide o analýzu prevádzkových nákladov, môžeme výdavky rozdeliť do dvoch kategórií: fixné alebo variabilné

Fixné náklady zostávajú rovnaké bez ohľadu na úroveň výroby, zatiaľ čo variabilné náklady sa líšia podľa počtu produktov alebo služieb, ktoré spoločnosť vyrába.

Napríklad, fixné náklady zahŕňajú nájomné, lízingové platby a náklady na poistenie, zatiaľ čo práca a provízie z predaja sú variabilné náklady. 

Pochopiť rozdiel môžeme aj na tomto príklade: Mzda pre zamestnanca na plný úväzok je fixným nákladom spoločnosti, zatiaľ čo mzda pre robotníka v továrni na montážnej linke môže byť identifikovaná ako variabilné náklady.

Zdoj: Dreamstime.com
Zdoj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok