28.04.2022

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. štvrťrok 2022

V prvom štvrťroku 2022 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave vôbec prvýkrát prekročila 2 mil. m² a dosahuje hodnotu 2,005 mil. m². 65 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 35 % kancelárske priestory v štandarde B.

V priebehu prvého štvrťroka 2022 pribudla v IC budova Omnia BC s celkovou rozlohou 11,160 m2 prenajímateľnej plochy.

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,68 mil. m2).

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 645,300 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 32 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, čo predstavuje celkovo 37 z 299 budov. Z certifikovaného stocku má až 63 % budov certifikát BREEAM, 5 % budov je certifikovaných kombináciou BREEAM/ WELL GOLD certifikátom a 32 % budov získalo certifikát LEED.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2022 výmeru necelých 42 900 m2, čo predstavuje 56 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní klesol počet prenajatých plôch o 27 %.

Najviac prírastkov, 70%, tvorili nové nájmy, pričom prerokovania 17 %. Expanzie boli na úrovni 11 % a zvyšné 2 % tvorili predprenájmy do ešte nepostavených budov.

Dominovali transakcie v IT sektore o veľkosti 11 170 m2. Najväčšia transakcia bola vo verejnom sektore vo výške 5 000 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 9 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor IT (26 %), finančný sektor (22 %) a sektor profesionálnych služieb (20 %).

Významné transakcie za 1. štvrťrok 2022:

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti kancelárskych priestorov v Bratislave, zaznamenala mierne zvýšenie o 0,13% na súčasných 11,83 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta (7,07 %), nasleduje vnútorné mesto (9,50 %), CBD (13,86 %), okrajová časť mesta (14,63 %) a najvyššiu mieru neobsadenosti 15,91 %, už tradične, zaznamenáva južné nábrežie.

Nájomné (prime rent)

Nájomné (prime rent) sa oproti minulému štvrťroku nemení a zostáva na úrovni 16,50 EUR/m2/mesiac.


Pre viac informácií, prosím kontaktujte nás.


Share this article

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová
Head of Marketing, Slovakia

Zuzana is marketing professional with over 8 years of experience in Marketing & PR at real estate sector. She is responsible for Marketing, PR and Business Development activities at Cushman & Wakefield Slovakia.