16.10.2023

Transformácia priemyselných nehnuteľností na moderné kancelárie

Vďaka dynamickému rozvoju regionálnych častí a urbanizácií, je čoraz väčším trendom na trhu transformácia bývalých industriálnych priestorov na kancelárie. Mnohé zastarané, už neokupované, priemyselné zóny dosiahli svoju mieru životnosti a nie je možné ich naďalej využívať na industriálne účely. Namiesto toho, aby sme nechali tieto budovy schátrať, majú developeri možnosť tieto priestory využiť a prerobiť na kancelárske priestory s cieľom vrátiť život mnohým nepoužívaným areálom. Proces transformácie a modernizácie nie je jednoduchý po technickej stránke, ani finančnej stránke. Vyžaduje si hlavne presvedčenie a strategické plánovanie. Hlavným cieľom modernizácie objektov je čo najviac využiť už existujúce priestory, materiály a vyhnúť sa nepotrebnej demolácií. 

Čo obnáša proces transformácie industriálnej nehnuteľnosti na modernú kanceláriu

1. Prvotné zhodnotenie stavu nehnuteľnosti

V tomto základnom kroku, stavební odborníci, statici a architekti, determinujú integritu konštrukcie budovy a jej celkový stav. Je veľmi dôležité zistiť, či existujúce pevné základy, steny a strechy, vydržia kompletnú prestavbu. Mimo kontroly kvality stavby, odborníci skúmajú aj to, či sa na pozemku nenachádzajú nebezpečné materiály (napríklad azbest), ktoré by mohli ohroziť zdravie užívateľov nehnuteľnosti.

2. Kontrola regulácií 

Už z názvu procesu „modernizácia nehnuteľností“ nám vyplýva, že sa poväčšine bude jednať o budovy staršieho charakteru. Tieto nehnuteľnosti môžu podliehať regulačnej ochrane, či už na pamiatkovej úrovni, environmentálnej alebo technickej. Orientácia v labyrinte stavebných predpisov a nariadení je dôležitá, ak sami nie ste majstrami stavebného zákona odporúča sa poradiť sa s odborníkmi. 

3. Zhodnotenie kultúrnych a environmentálnych prekážok

Zatiaľ čo mnoho ľudí vníma benefity v revitalizácií zastaralých nehnuteľností, nájdu sa aj odporcovia. Pre niektorých ľudí predstava pracovného prostredia v bývalých industriálnych areáloch nie je lákavá a nie sú stotožnení s ideou, že level komfortu bude rovnaký ako v prípade klasických kancelárskych priestorov. Je preto nutné dbať na to, aby sme v nových priestoroch zabezpečili vysokú úroveň komfortu. 

Sekundárny aspekt, ktorý vystupuje do popredia, je v podobe environmentálnych obáv. Predchádzajúce industriálne aktivity mohli po sebe zanechať nebezpečné látky alebo odpad, ktorý môže ovplyvniť pohodlie a komfort na budúcom pracovisku.

Benefity a riziká transformácie 

Transformačné procesy prinášajú so sebou súbor významných výhod, ale aj potencionálnych prekážok, ktoré sa medzi sebou prelínajú. Primárnym benefitom revitalizácie industriálnych priestorov je cesta k udržateľnému rozvoju a odhodlanie sa podieľať na environmentálnych riešeniach v oblasti nehnuteľností. Taktiež, ak sa investor alebo developer rozhodne pre túto cestu, existuje mnoho fondov na podporu regionálneho rozvoja alebo udržateľnosti, ktoré dokážu pomôcť s financovaním revitalizačných procesov. Vzhľadom na to, že sa jedná o novodobý trend, vaše kancelárske riešenie bude unikátne a dokážete sa pomocou neho odlíšiť od vašej konkurencie.

Legislatíva

Avšak, cesta k transformácii takýchto priestorov nie je bez svojich výziev. Je vysoko pravdepodobné, že sa stretnete s nepredvídajúcimi komplikáciami týkajúcich sa hlavne legislatívnych povolení a regulácií, ktoré vedia predĺžiť dĺžku prestavby a tým aj navýšiť prvoplánové náklady.

Lokalita

Väčšina priemyselných zariadení sa nachádza v okrajových častiach veľkých miest s čím je spojená aj problematika dochádzania zamestnancov na pracovisko. Mnoho ľudí nie je nadšených pri myšlienke, že by mali stráviť hodiny dochádzaním za prácou. Preto sa treba zamerať na iné benefity, ktoré by potencionálnych užívateľov nových kancelárskych priestorov presvedčilo tráviť viacej času za volantom. 

Premena priemyselných nehnuteľnosti na kancelárske priestory je zložitý proces. Častokrát sa javí ako menej lákavý než vybudovanie si kancelárskych priestorov nanovo niekde v CBD oblastiach. Avšak, jedná sa o iniciatívu smerom k udržateľnosti a environmentálnej prosperity. Ak sme ochotní vynaložiť trošku viac úsilia a finančných nákladov, tak vieme z opustených industriálnych častí vybudovať moderné kancelárske priestory na mieru, ktoré potešia nielen zamestnancov, ale aj investorov.  

Zdieľajte článok

Jana Luptáková
Jana Luptáková
Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.