22.06.2023

Politika trvalej udržateľnosti a ESG agenda na trhu s nehnuteľnosťami: Prečo je dôležitá a čo musí spĺňať?

Problematika trvalej udržateľnosti sa týka zodpovedného využívania zdrojov a ich udržateľného užívania pre ďalšie generácie. Téma trvalej udržateľnosti sa v súčasnosti začína čoraz častejšie vyskytovať aj v kontexte s nehnuteľnosťami. V článku rozoberieme politiku trvalej udržateľnosti, záujem investorov v rámci výstavby udržateľných budov a vysvetlíme aj to, čím sa ekologické stavby vyznačujú na trhu s nehnuteľnosťami.

Prečo sa developeri angažujú v trvalo udržateľných riešeniach výstavby?

Medzi hlavné dôvody prečo developeri začínajú dbať na zapracovanie trvalo udržateľných riešení pri stavbách je zabezpečenie ochrany životného prostredia, znižovanie uhlíkovej stopy, ale taktiež vysoká finančná podpora vo forme dostupných fondov poskytovaných Európskou Úniou na rozvoj a podporu trvalo udržateľných projektov. 

Ak sa zaviažeme vybudovať trvalo udržateľnú budovu musíme pri jej výstavbe použiť kvalitné materiály, zachovať si uhlíkovú neutralitu a musíme zabezpečiť, aby bola schopná úsporne využívať energiu a vodu.

Environmentálne certifikáty ako nástroj na rozpoznanie trvalo udržateľných budov

Na rozpoznanie trvalo udržateľných budov od tých klasických nám slúžia environmentálne certifikáty. Tieto certifikáty nám poukazujú na to, do akej miery je budova udržateľná a aké spĺňa environmentálne štandardy. 

Máme dva základné certifikáty, ktoré sa v Európe používajú najčastejšie. Tými sú medzinárodne uznávané certifikáty LEED BREEAM

Certifikát LEED

LEED poskytuje rámec pre hodnotenie budov, ktoré  vykazujú vysoký stupeň udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Konkrétne LEED certifikát posudzuje konštrukciu, prevádzku, energetickú účinnosť, materiály, zdroje a inovácie. Má tri základné úrovne a to, striebornú, zlatú a  platinovú. 

Pokiaľ vás zaujímajú priestory v budovách, ktoré disponujú LEED certifikátom, v ponuke Cushman & Wakefield si určite vyberiete. Jedna z nich je napríklad;

UNIQ Staromestská - Staromestská 3, Bratislava

Exkluzívne kancelárske priestory vytvorené v súlade s najnovšími trendmi kladú dôraz na zdravé pracovné prostredie. Vysoký štandard potvrdzuje aj certifikát LEED Gold. Novopostavený objekt sa nachádza v skvelej lokalite v centre mesta a zároveň len päť minút od diaľničného obchvatu.

Viac nájdete na: UNIQ

Certifikát BREEAM

Certifikát BREEAM sa zameriava na hodnotenie iných parametrov než certifikát LEED. Zaoberá sa hlavne kvalitou vody a pôdy, recyklovanosťou odpadu, mierou znečistenia a energetikou. Podobne ako LEED, aj BREEAM má viacero úrovní; prešiel, dobré, veľmi dobré a excelentné. 

Ak by ste mali záujem práve o budovu s ocenením BREEAM, jednou z týchto budov je napríklad Zuckermandel CX Hill Side z ponuky Cushman & Wakefield;

Zuckermandel CX Hill Side - Žižkova 22B, Bratislava

Lukratívny polyfunkčný komplex priamo pod Bratislavským hradom ponúka flexibilné kancelárske priestory. Benefitom je vynikajúca dostupnosťou v atraktívnom prostredí historického centra a dunajskej promenády. Budova z roku 2017 má bezbariérový prístup, zabezpečenú strážnu službu a certifikát BREEAM. 

Viac nájdete na: Zuckermandel CX Hill Side

Čo je ESG agenda a na čo v rámci udržateľnosti sústredí?

V koncepte udržateľnej kancelárie sa už nejedná len o zabezpečenie odpadkových košov na recykláciu v kancelárskych priestoroch. Najnovšie sa firmy primárne sústredia v rámci udržateľnosti na dodržanie ESG agendy.

ESG je skratka , ktorá poukazuje na tri základné časti udržateľnosti;

  • „E“ hovorí o životnom prostredí a vychádza z anglického slova „Environment“
  • „S“ stojí za spoločnosťou a vychádza z anglického slova „Social“
  • „G“ poukazuje na riadenie/kontrolu a vychádza z anglického slova „Governance“

E: Životné prostredie (Environment) 

Primárne sa jedná o procesy minimalizovania uhlíkovej stopy. Konkrétne ide najmä o využívanie obnoviteľných zdrojov, recyklovanie odpadu, využívanie recyklovateľných materiálov a podobne. 

S: Spoločnosť (Social)

Hlavným pravidlom v tomto sektore je dodržanie zásady bezpečnosti. Žiaden projekt by nemal ohrozovať flóru ani faunu na danom území ani v jeho okolí. Jedná sa o všetky procesy, ktorých cieľom je zabezpečiť spokojnosť užívateľov bez vytvorenia negatívneho vplyvu na okolie. 

G: Riadenie/kontrola (Governance)

Každý projekt by mal dodržiavať základné účtovné pravidlá a metódy. Účtovníctvo by malo byť vedené podľa právnych platných štandardov. Tento sektor zahŕňa; účtovnú transparentnosť a diverzitu v najvyšších riadiacich jednotkách.

Ak sa spoločnosť rozhodne implementovať do svoje firemnej kultúry ESG model, zameriava sa na tri základné piliere;

  • životné prostredie
  • spoločnosť
  • riadenie/kontrolu. 

Čo znamená prijatie ESG politiky?

Pre firmu to znamená, že aktívne prijíma opatrenia na zníženie CO2 a produkovaného odpadu. Znamená to však aj to, že firma pracuje na dosiahnutí inkluzívneho a diverzifikovaného pracovného prostredia. 

Benefity ESG agendy

Realizácia ESG programov je často na začiatku pre podniky finančne náročná, ale z dlhodobého hľadiska predstavuje benefity v podobe získania nových investícií od investorov, ktorí sa zameriavajú práve na podporu ESG a udržateľných projektov. 

Udržateľnosť sa stala sama osebe kľúčovým aspektom v oblasti komerčných nehnuteľností. Nielenže je čím ďalej tento koncept žiadaný verejnosťou, ale je aj pomaly, ale isto vynucovaný novovznikajúcimi nariadeniami a reguláciami a rastúcim dopytom zo strany investorov. 

Je vysoko pravdepodobné, že tento trend sa bude na trhu s nehnuteľnosťami rozrastať a nové developerské projekty sa budú zameriavať na dosahovanie čo najlepších environmentálnych hodnotení.  


Zdieľajte článok

Jana Luptáková
Jana Luptáková
Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.