11.11.2019

Nový report Cushman & Wakefield potvrdzuje záujem o coworkingové priestory

Cushman & Wakefield spolupracoval s CoreNet Global, celosvetovou asociáciou profesionálov v oblasti realít, s ktorým spoločne vytvorili prieskum, ktorého sa zúčastnilo 550 kľúčových profesionálov v oblasti komerčných nehnuteľností (CRE) v organizáciách po celom svete. Účastníci dotazníka boli požiadaní o ich všeobecné vnímanie sektora coworkingových priestorov, plusy a mínusy používania coworkingov, očakávaný vplyv na náklady, doterajšie a budúce využitie flexibilných kancelárskych priestorov zamestnancami.

Kľúčové zistenia uvedené v reporte:

Takmer dve tretiny spoločností do istej miery využívajú coworkingové priestory a mnohí respondenti očakávajú, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov zdvojnásobia využitie coworkingov

„Výsledky ukazujú, že zamestnanci spoločností na vedúcich pozíciách majú vo všeobecnosti pozitívny pohľad na coworkingové priestory ako súčasť rastu ich nájomnej stratégie," povedal Tamás Polster, vedúci strategického poradenstva EMEA v tíme globálnych služieb pre nájomcov v spoločnosti Cushman & Wakefield. „Počet zamestnancov s prístupom k flexibilným priestorom je na vzostupe a respondenti plánujú, že v priemere 24% ich zamestnancov bude v priebehu nasledujúcich piatich rokov pravidelne pracovať z coworkingových priestorov."

Jedna tretina spoločností, ktoré využívajú flexibilný priestor, vykazuje úspory nákladov na prenájom viac ako 5 percent

„Zamestnanci spoločností na vedúcich pozíciách čoraz viac uznávajú, že integrácia flexibilného priestoru do ich stratégie poskytuje významnú hodnotu z hľadiska prilákania a udržania si talentov a zároveň znižuje náklady na prenájom tým, že im umožňuje prispôsobiť sa neustálym zmenám v počte zamestnancov,“ dodáva Polster.

Napriek celkovému pozitívnemu pohľadu na coworkingové priestory sú vedúci zamestnanci pracujúci v oblasti komerčných realít realistickí pri pohľade na výzvy v oblasti pracovnej sily

Približne polovica (48%) respondentov vníma väčšie ťažkosti pri udržiavaní podnikovej kultúry a súdržnosti, keď pracovníci pracujú mimo spoločného – coworkingového priestoru. Podobný počet respondentov okrem toho uviedol, že digitálna bezpečnosť je potenciálnym problémom. Je potrebné poznamenať, že napriek uvedeným obavám vedúcich predstaviteľov komerčných nehnuteľností majú poskytovatelia flexibilných pracovísk na vnútroštátnej a globálnej úrovni dlhoročné skúsenosti s poskytovaním prístupu k potrebným digitálnym bezpečnostným mechanizmom pre klientov. Navyše, spoločnosti majú o 50 percent vyššiu príležitosť zvýšenia spokojnosti zamestnancov pracujúcich v coworkingových priestoroch, ako to, aby odradili zamestnancov od zapojenia sa do kolektívu, spokojnosti s prácou alebo efektívnosti.

Coworkingové priestory na Slovensku  

Flexibilné a servisované kancelárie na Slovensku sa nachádzajú prevažne v Bratislave, kde tvoria približne 22000 m2. V porovnaní s európskymi a celosvetovými metropolami je ich pokrytie len minimálne. Medzi známe coworkingové, flexi a servisované kancelárie patria 5 star offices – Eurovea, Regus, Hub Hub a Campus Mlyny.

„Trend coworkingových a flexi kancelárií bude narastať aj na Slovensku, už teraz zaznamenávame vždy zvyšujúci sa dopyt po takýchto kanceláriách, najmä od freelancerov, IT špecialistov a malých start-up spoločností. Medzi hlavné výhody coworkingu patrí v prvom rade šetrenie nákladov, práca v peknom a príjemnom prostredí v zdieľaných priestoroch, ktoré môže fungovať aj ako priestory vymieňania si rôznych nápadov. Veľkým plusom takýchto priestorov sú oddychové zóny, občerstvenie a taktiež možnosť prenájmu aj samostatných uzavretých kancelárií alebo väčších zasadacích priestorov,“ hovorí Simona Slaninová, senior konzultantka v kancelárskom tíme Cushman & Wakefield na Slovensku.

Zdieľajte článok