29.07.2021

Aká je to zdravá kancelária?

Za zdravé kancelárie môžeme považovať najmä ekologické kancelárie a budovy.

Ekologické budovy

Niekoľkoročným trendom súčasného stavebníctva je udržateľný rozvoj. Požiadavky na udržateľnosť však už dávno nekončia pri energetickej úspornosti, ale zahŕňajú aj sociálnu a environmentálnu stránku. Za dôležité sa považujú akékoľvek aspekty, ktoré vplývajú na užívateľa budovy aj jeho okolie, a dôkladne sa zvažujú použité materiály aj riziká pri možnej likvidácii stavby. Aby sa budova mohla prezentovať ekologickou, musí získať green certifikát. Poznáme niekoľko druhov certifikácií podľa určitých kritérií, ktoré špecifikujeme nižšie.

Medzi najhlavnejšie výhody zelených budov a zelených kancelárií s certifikátom patria najmä nižšie prevádzkové náklady, zvýšenie investičnej hodnoty projektu a v neposlednom rade aj kvalitnejšie pracovné prostredie. Developer má pri certifikovaných budovách možnosť obsadiť budovu na dlhšie obdobie aj napriek vyššej cene nájmu. Obzvlášť dôležitým je certifikát v prípade, že developer plánuje predaj komerčnej nehnuteľnosti inštitucionálnemu investorovi. Tí sa prísne pozerajú na životnosť stavby, na dĺžku kontraktov, na mieru obsadenosti a taktiež aj na možnosti opätovného prenájmu v prípade zmeny nájomníkov.

Medzi najznámejšie a zároveň aj najviac uznávané certifikáty patria LEED, BREEAM, DGNBWELL a najnovší FitwelNa Slovensku sa najviac vyskytujú budovy s certifikáciou LEED a BREEAM.

Budovy s certifikáciou LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je americký certifikát udržateľnosti budov a zastrešuje ho Americká rada pre zelené budovy (U.S. Green Building Council). Samotná certifikácia je zabezpečovaná prostredníctvom profesionálov s akreditáciou (LEED AP).

Čo sa týka žiadosti o udelenie certifikácie, dá sa o nej rozmýšľať v ľubovoľnej fáze projektu, dokonca aj počas výstavby. Mnoho odborníkov však jednohlasne tvrdí, že najvhodnejší čas na zváženie možnosti dať budovu certifikovať je ešte v prípravnej fáze projektovej dokumentácie – aj z dôvodu úspor nákladov za celý proces certifikácie, a to v nemalej miere. Certifikát môže obdržať okrem novostavby aj staršia budova, podľa kritérií však musí prejsť čiastočnou alebo kompletnou rekonštrukciou.

Na Slovensku má momentálne certifikát LEED 38 budov – sú to rezidenčné, retailové a kancelárske priestory. V rámci tých kancelárskych ide o nasledujúcich 11 projektov:

Stupen certifikátuBudovaMesto
LEED SilverCentralBratislava
LEED GoldBlumental OfficesBratislava
RosumBratislava
Panorama BC IIIBratislava
BBC I PlusBratislava
Uniq StaromestskáBratislava
LEED PlatinumEinpark OfficesBratislava
Digital Park IBratislava
Digital Park II a IIIBratislava

Budovy s certifikáciou BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) pochádza z Veľkej Británie a údajne sa označuje aj ako „matka“ všetkých certifikácií, keďže bola založená v roku 1990, čo je pred tridsiatimi rokmi. Cieľom hodnotenia BREEAM je zmiernenie nepriaznivých vplyvov stavby na životné prostredie, možnosť uznania hodnoty stavby na základe ekologického prínosu pre prostredie, ale taktiež aj poskytnutie dôveryhodného „zeleného“ označenia stavby či podnietenie dopytu po udržateľných stavbách. Hodnotenie BREEAM sa netýka len administratívnych priestorov, môžu ho získať rôzne typy projektov – či už ide o nové budovy, rekonštrukcie, vnútorné vybavenie, prístavby, hrubé stavby, základy.

Hodnotenie prebieha na základe desiatich hodnotiacich oblastí (9 + oblasť „inovácie“), každá oblasť obsahuje kredity, ktoré môže daná budova dosiahnuť. Dôležitosť jednotlivých oblastí (váhový faktor) sa určuje podľa krajiny, kde certifikácia prebieha, a výsledné skóre certifikácie dáva do pomeru počet kreditov, ktoré budova získala, a váhové faktory prepočítané na percentá.

Na Slovensku je aktuálne certifikovaných 63 projektov, prevažnú väčšinu z nich tvoria skladové a retailové priestory, v rámci kancelárskych ide o 24 nižšie uvedených priestorov. Žiaden z nich však nezískal stupeň certifikácie „Outstanding“, nadpolovičná väčšina má stupeň „Very Good“:


Stupeň certifikátuBudovaMesto
GoodWestend GateBratislava
Very GoodApollo BC Block, A,B,C,D,EBratislava
BBC 5Bratislava
City Business Center 3,4,5Bratislava
CUBUSBratislava
Green Point Offices H,F,GBratislava
The EuropeumBratislava
Aupark TowerKošice
ExcellentAupark TowerBratislava
Eurovea 1,2,3Bratislava
Forum Business CenterBratislava
Zuckermandel Block B, Ca, CxBratislava
Twin City A2,A3Bratislava

Menej sa na Slovensku vyskytujú certifikácie DGNB, WELL, Fitwel.

Budovy s certifikáciou DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) je nemecký certifikačný systém. Zohľadňuje sa plnenie mnohých kritérií udržateľnosti (z oblasti ekológie, techniky, lokality, ekonómie, funkčných a sociálno-kultúrnych aspektov, priebehu stavebných procesov a pod.). Systém obsahuje aj rozsiahlu online databanku (DGNB Navigator), kde môžu architekti, projektanti, stavebníci a všetci ďalší účastníci stavebného procesu nájsť detailné informácie o stavebných produktoch s ich konkrétnymi parametrami. Tieto užitočné informácie slúžia prioritne pre výpočty nákladov cyklu životnosti, emisné správanie nastavených produktov či ich energetickú náročnosť.

Na Slovensku je tento typ certifikácie pomerne nerozvinutý, má ho len jediná budova – Eco Point a Eco Point Phase II v Košiciach, stupeň Silver.

Budovy s certifikáciou WELL

Na popularite (zatiaľ najmä v zahraničí) naberá certifikácia WELL. Okrem nových budov je určená aj pre tie už existujúce, používa sa ako nástroj na vyhodnotenie takých parametrov pracovného prostredia, ktoré ovplyvňujú zdravie a celkovú pohodu užívateľov budovy.

Táto certifikácia vznikla v USA a jej správa je v rukách International WELL Building Institute. Opiera sa o lekársky výskum, ktorý sledoval vzájomné vplyvy medzi budovami, v ktorých trávime viac než 90 % času, v nadväznosti na zdravie a spokojnosť užívateľov. Cieľom výskumu bolo nájsť také prostredie, ktoré by dokázalo zlepšiť nielen náladu, ale aj stravovanie a kvalitu spánku. Certifikácia láka najmä také spoločnosti, ktoré rozumejú hodnote pracovnej sily a vplyvu jej spokojnosti na výkon firmy.

Na Slovensku zatiaľ o hodnotenie priestorov požiadal len jeden developer – spoločnosť HB Reavis, konkrétne ide o budovy Twin City Tower a Nivy Tower (International WELL Building Institute, 2018).

Budovy s certifikáciou Fitwel

Menej rozšíreným (na Slovensku zatiaľ nevyužívaným) certifikátom je Fitwel. Bol spustený v roku 2017 a snaží sa reflektovať nedostatky ostatných certifikačných systémov na základ päťročného vedeckého výskumu. Zameriava sa na aspekty budov priaznivo pôsobiace na zdravie a spokojnosť užívateľov, je otvorený nielen administratívnym, ale aj rezidenčným projektom.


Je diskutabilné, ktorý certifikát je vhodnejší či dokonca lepší, záleží to od konkrétnej budovy, ktorej má byť certifikácia udelená. Fitwel sa javí ako vhodnejšie riešenie pre veľké existujúce budovy s viacerými nájomníkmi, vládne budovy, či budovy s BREEAM certifikáciou. WELL sa hodí pre nové stavebné projekty, komerčné interiéry, ale aj školy, nemocnice či viacbytové budovy.

Ako vyzerá zdravé pracovné prostredie v zelených kanceláriách?

Klimatizácia

Správne nastavená a pravidelne kontrolovaná a servisovaná vzduchotechnika je dôležitá najmä pri ekologických budovách. Pri chladení je potrebné dbať na to, aby rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou nepresiahol šesť stupňov, vyššie odchýlky totiž spôsobujú chorobnosť. Za optimálnu teplotu sa považuje rozmedzie medzi 19 a 24 °C, taktiež na základe preferencie každého nájomcu. Ani v zimných mesiacoch by teplota v miestnostiach nemala presahovať 24 °C. Zabúdať by ste nemali ani na pravidelné čistenie vzduchotechniky, aby nedochádzalo k šíreniu vírusov a množeniu nežiaducich baktérií.

Rastliny a kvety

Zeleň v kanceláriách je potrebná, pretože čistí vzduch a prispieva k lepšej koncentrácii. Rastliny v kanceláriách znižujú množstvo oxidu uhličitého, zachytávajú prach a zvyšujú vlhkosť vzduchu, preto je vďaka nim aj v horúcom počasí v kancelárii príjemnejšie. Rastliny v interiéroch majú tiež pozitívny vplyv na produktivitu práce. Hlavne husto zoskupené rastliny skracujú dobu dozvuku, čím znižujú hladinu hluku a zlepšujú tak celkovú akustiku v miestnosti.

Menej plastu

Každá kancelária a spoločnosť by sa mala zamyslieť na zásobovaním rôznych vôd v klasických PET fľašiach, ktoré veľakrát nie sú triedené a recyklované. Takýmto spôsobom dochádza k veľkému odpadu plastov, čo vôbec nie je ekologické. Je preto dôležité zvážiť náhradu balených vôd, ktoré existujú dnes už vo forme rôznych prístrojov, ktoré ponúkajú na výber aj perlivú vodu.

Triedenie odpadu

Umiestnením košov na triedený odpad prispejete k zodpovednejšiemu správaniu svojich zamestnancov aj ekologickejšej budúcnosti. Koše je dobré farebne a obrázkovo rozlíšiť a ku košom dať popisy s dôležitými informáciami k triedeniu. Prečítajte si viac o triedení odpadu v kanceláriách.

Zero waste kancelárie

V súčasnosti sa čoraz viac kladie dôraz na produkovanie čo najmenšieho objemu odpadu. Týka sa to nielen súkromného života a domácností, ale aj kancelárií. Kancelárie sa snažia využívať recyklovaný papier, kompostovať, nepoužívať potraviny, ako cukor, med, smotana, keksíky, čaj a vody v malých baleniach a taktiež nepoužívať jednorázové papierové obrúsky.

Čistota, dezinfekcia a odstupy

Koronavírus však ovplyvnil aj naše pracovné životy a teda aj fungovanie v kanceláriách. Okrem ekologickosti musíme dnes dbať aj na viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravé pracovné prostredie.

Prečítajte si, ako sa zmenil život v kancelárii u nás

Pracovný život sa zmenil aj v našich Cushman & Wakefield kanceláriách po celom svete. Aj v našej  kancelárii v Bratislave všetci nosíme rúška, dezinfikujeme si častejšie pracovné miesta a pracovné pomôcky, dodržiavame od kolegov dostatočný odstup a obsadenosť kancelárie nepresahuje viac ako 50 %, čo znamená, že každý deň je v kancelárii najviac 20 ľudí. Následné obmedzenia a opatrenia budeme prispôsobovať aktuálnemu vývoju situácie s koronavírusom. Momentálne sa približujeme 100 % obsadenosti kancelárie. Prečítajte si tiež o opatreniach Six Feet Office, ktoré na trh uviedla naša spoločnosť a ktoré vychádzajú zo skúseností v kanceláriách v Číne po koronavíruse.

Zdieľajte článok

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová
Head of Marketing, Slovakia

Zuzana má 10-ročné skúsenosti v marketingu a PR v oblasti realít. Je zodpovedná za marketingové, PR aktivity a rozvoj podnikania v Cushman & Wakefield na Slovensku.