19.12.2019

Posledný článok pri e-commerce predaji pripadá na polovicu celkových nákladov dodávateľského reťazca

Zistenia v najnovšej správe o poslednom článku [Last Link report] umožnil nový nástroj vytvorený v spolupráci so spoločnosťou P3 Urban Logistics. Ten umožňuje developerom, investorom a zamestnancom kvantifikovať celkové náklady posledného článku reťazca každej nehnuteľnosti. Výraz „posledný článok“ odkazuje na záverečnú fázu v dodávateľskom reťazci elektronického predaja a to bez ohľadu na to či sa vykonáva pomocou dodávkového vozidla či elektrobicykla, v meste či na vidieku, prípadne na zberné miesto alebo až domov. 

Keďže zákazníci sú čoraz viac zvyknutí nakupovať online, očakávania na doručovacie služby a ich rýchlosť sa zvýšili. Efektivita posledného článku tak má mimoriadne dôležitý vplyv na čas a náklady na dodanie prostredníctvom znižovania času jazdy medzi mestským skladiskom a miestom dodania. Tento prvok sa označuje aj názvom „vzdialenosť STEM“.

Značný podiel posledného článku na celkových nákladoch za dodávateľskú sieť prisudzuje správa Cushman & Wakefield rôznym neefektívnym prvom súvisiacim s prepravou. Ide napríklad o nedostatočnú záruku dodania, neoptimálne trasy dodania a samostatné jazdy z miesta dodania. Všetky spomínané faktory zvyšujú náklady. Platí to najmä pre husté mestské oblasti náchylné na preťaženie, ktoré sa nachádzajú v kontinentálnej Európe. 

Patrik Janščo, vedúci industrial tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku hovorí: „Dopyt a rast e-commerce segmentu vnímame výrazne aj na Slovensku či uz príchodom nových spoločností alebo expanziou etablovaných firiem. Z dôvodu šetrenia nákladov a polohy je Slovensko stále atraktívnou krajinou pre spoločnosti, ktoré plánujú relokáciu alebo otvorenie nového centrálneho skladu. Dôsledkom zoho je neustály záujem nielen o výstavbu mestskej logistiky tzv. last mile delivery.“

Analýza štyroch hlavných európskych trhov – Londýn, Paríž, Madrid a Miláno – odhalila, že znížením vzdialenosti STEM vždy dôjde k zníženiu celkových nákladov posledného článku. Aj bez ohľadu na výrazne vyššie nájmy predstavujú mestské sklady omnoho nižšie celkové náklady na posledný článok v porovnaní s distribučnými skladmi, ktoré sú obyčajne rozmiestnené mimo obcí či miest. Využívaním mestských skladov sa znižujú časové a mzdové náklady na vodičov, znižuje sa spotreba paliva a navyše dochádza k optimalizácii využívania dodávkového vozidla. Skrátením vzdialenosti STEM o 20 minút bližšie k mestskému skladu priemernej veľkosti zabezpečilo úsporu až 2 milióny EUR ročne (v Paríži dokonca až 4 milióny EUR ročne). 

Lisa Graham z tímu Cushman & Wakefield Logistics Research & Insight uvádza: „Naše zistenia z používania modelu TLLC preukázali, prečo sa oplatí logistiku sústreďovať v mestskom prostredí, s čím sú spojené obrovské možné úspory na celkových nákladoch za prepravu. Nie je prekvapením, že nájmy za mestské pozemky odzrkadľujú vyspelosť trhu s elektronickým predajom na danom mieste. Očakávame, že nájmy za takéto priestory sa vo veľkých európskych mestách výrazne zvýšia v dôsledku ďalšieho rozvoja logistických uzlov. Veľký potenciál rastu nájomného pre sklady posledného článku teraz kladie logistiku na približne rovnakú úroveň výnosov, aká sa očakáva pri využívaní bežných mestských pozemkov.“  

Nástroj ponúka prehľad, ktorý pomôže pri obchodných rozhodnutiach súvisiacich s tzv. posledným článkom reťazca. Patrí sem správa a reštrukturalizácia portfólia, výber lokality a optimalizácia trás dodania.

Rob Hall, predseda oddelenia logistiky a priemyslu pre EMEA región v Cushman & Wakefield dodáva: „Keďže čoraz viac ľudí nakupuje online, očakávania zákazníkov od služieb doručovania rastú. S tým je spojená aj potreba prísnych stratégií tzv. posledného článku. Posledný článok predstavuje najnákladnejšiu časť logistického dodávateľského reťazca. Zároveň ide o jediný článok dodávateľského reťazca elektronického obchodu, s ktorým majú zákazníci obyčajne aj skutočnú fyzickú interakciu. Optimalizácia posledného článku nielenže prináša potenciál zlepšenia výnosov, zároveň môže vylepšiť celkovú reputáciu spoločnosti vďaka excelentným zákazníckym službám.“

Z dlhodobého hľadiska spoločnosť Cushman & Wakefield očakáva, že ďalšie vylepšenie efektívnosti distribúcie zabezpečia zelené riešenia a technológie. Po legalizovaní v Európe bude mať technológia autonómnych vozidiel potenciál transformatívneho vplyvu na náklady spojené s prepravou. V predošlej správe spoločnosti Cushman & Wakefield s názvom „Meniaca sa distribúcia“ bol odhad potenciálneho zníženia podielu na celkových logistických nákladov z 50 % až na 32 %.  

Zdieľajte článok