Stavebný zákon

Definícia

Stavebný zákon je právny predpis, ktorý reguluje stavebnú činnosť a stavebné konanie. 

Popis

Ide o komplexný zákon, ktorý obsahuje pravidlá pre vydávanie stavebných povolení, kontrolu stavebných prác, ochranu stavieb a územia pred škodami spôsobenými stavbou, ako aj povinnosti stavebníkov a správcov stavieb. 

Stavebný zákon tiež upravuje otázky týkajúce sa urbanizmu a územného plánovania. Cieľom stavebného zákona je zabezpečiť, aby boli stavby bezpečné, spĺňali požiadavky na kvalitu a boli v súlade s územným plánovaním a ochranou životného prostredia.

Oblasti stavebného zákona

Niektoré z hlavných tém, ktoré sa nachádzajú v Stavebnom zákone sú:

  • pravidlá pre vydávanie stavebných povolení a kontrolu stavebných prác,
  • povinnosti stavebníkov a správcov stavieb v súvislosti s bezpečnosťou, kvalitou a údržbou stavieb,
  • otázky týkajúce sa územného plánovania a urbanizmu, vrátane pravidiel pre výstavbu v chránených územiach a v blízkosti historických pamiatok,
  • pravidlá pre ochranu stavieb a územia pred škodami spôsobenými stavbou,
  • pravidlá pre riešenie sťažností a sporu v súvislosti so stavebnými prácami a stavebným konaním,
  • povinnosti a zodpovednosti stavebníkov v súvislosti s ochranou životného prostredia a energetickou efektivitou stavieb.
Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock.com

Zdieľajte článok