16.12.2019

Logicor poveruje spoločnosť Cushman & Wakefield správou portfólia logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe

Portfólio rozmiestnené strategicky pozdĺž rušných obchodných tepien v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej republiky a na Slovensku tvorí 47 logistických parkov, ktoré Logicor v regióne strednej a východnej Európy vlastní a prevádzkuje. Spravovať ho bude tím správy nehnuteľností spoločnosti Cushman & Wakefield pre región EMEA.

Portfólio zahŕňa 33 logistických parkov v Poľsku (celková plocha 1 297 000 m2), 8 logistických parkov v Maďarsku (175 600 m2), 4 nehnuteľnosti v Rumunsku (159 000 m2), jeden logistický park v Českej republike (64 120 m2) a jeden na Slovensku v Novom Meste nad Váhom (26 000 m2).

Portfólio Logicor bude mať na starosti Zuzanna Paciorkiewicz, vedúca tímu správy nehnuteľností spoločnosti Cushman & Wakefield v Poľsku, ktorá bude koordinovať tímy vo Varšave, Budapešti, Prahe, Bukurešti i na príslušných lokalitách.

Zuzanna Paciorkiewicz, vedúca tímu správy nehnuteľností spoločnosti Cushman & Wakefield v Poľsku zodpovedná za celé portfólio Logicor v CEE, prehlásila: „Spoločnosť Logicor má jednu z najväčších priamo vlastnených sietí logistických nehnuteľností v Európe a my sme hrdí na to, že nám zverila správu jej významnej časti v regióne CEE. Vďaka uvedenému portfóliu sa celková plocha nami spravovaných nehnuteľností v Poľsku zvyšuje na 3,2 mil. štvorcových metrov, takže z tohoto hľadiska sme v Poľsku najväčším poskytovateľom služieb správy nehnuteľností.“

Portfólio Logicor sa pripája k už existujúcim zhruba 30 mil. m2 komerčných nehnuteľností, o ktoré sa stará oddelenie správy nehnuteľností spoločnosti Cushman & Wakefield v regióne EMEA. Tá poskytuje služby korporátnym, inštitucionálnym a súkromným klientom v celej oblasti.

Tina Reuter, spoluvedúca tímu Cushman & Wakefield pre správu nehnuteľností v regióne EMEA, hovorí: „Poskytujeme služby správy nehnuteľností s pridanou hodnotou. Zameriavame sa na optimalizáciu prevádzky, inovácie a dosahovania výnimočných výsledkov pre investorov. Tešíme sa, že naše aktívne a vyspelé služby správy nehnuteľností budeme môcť poskytovať aj významnému cezhraničnému logistickému portfóliu spoločnosti Logicor.“

Zdieľajte článok