Zdravá kancelária

Definícia

Zdravé kancelárie sú typy kancelárskych priestorov spĺňajúce isté štandardy, ktoré sú zamerané na zdravie a vytvorenie či udržanie, pohody u zamestnancov. Zdravé kancelárie poskytujú dostatok denného svetla, podporujú u zamestnancov kreativitu, alebo napríklad ponúkajú svojim zamestnancom zdravšie stravovanie či pravidelný pitný režim.

Popis

Keďže sa v komerčných a rezidenčných zariadeniach trávi viac času ako kedykoľvek predtým, odborníci sa začali podrobnejšie zaoberať tým, ako tieto priestory ovplyvňujú životné prostredie a ľudí v nich. V rámci toho vznikajú rôzne variácie a štandardy pre budovy.

Za zdravé kancelárie môžeme považovať najmä ekologické kancelárie a budovy. Dôraz sa kladie na to, aby bola budova a jej vnútorné systémy udržateľnejšie a lepšie pre životné prostredie. Bežné príklady zahŕňajú používanie netoxických a udržateľných stavebných materiálov, zníženie znečistenia, plytvania energiou a vodou, a zohľadnenie mestského a prírodného prostredia pri rozhodovaní o dizajne, výstavbe a prevádzke.

Výhody zdravých kancelárií

Medzi najhlavnejšie výhody zelených kancelárií s certifikátom patria najmä nižšie prevádzkové náklady, zvýšenie investičnej hodnoty projektu a v neposlednom rade aj kvalitnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov, čo pôsobí v pozitívnom smere aj na zdravie. 

Ak majú budovy certifikát, developer ich môže obsadiť na dlhšie obdobie aj napriek vysokej cene nájmu.  

Medzi najznámejšie a zároveň aj najviac uznávané certifikáty patria LEED, BREEAM, DGNB, WELL a najnovší Fitwel. Na Slovensku sa najviac vyskytujú budovy s certifikáciou LEED a BREEAM.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Share this article