Fitwel

Definícia

Ide o certifikačný systém zelených budov, ktorý sa zaoberá ochranou zdravia a pohody zamestnancov, obyvateľov a nájomcov kancelárskych priestorov, v nákupných centrách a v rezidenčných budovách s väčším počtom nájomcov.

Fitwel môže tiež slúžiť ako plán pomoci pri navrhovaní nových budov. Základným heslom je, že pozitívny vplyv na zdravie a spokojnosť nie je prémiový produkt, ale všeobecné právo ľudí.

Popis

Certifikát Fitwel je alternatívou k WELL certifikátu. Napriek podobnému zameraniu sa ale od WELL certifikátu líši odlišnými prístupmi a sústredením na iné aspekty v rámci budovy. Fitwel sa zameriava na budovanie zdravej komunity v budove aj mimo nej a poskytuje priamočiarejší spôsob získania týchto informácií. WELL sa zase hlbšie pozerá na jednotlivé priestory a zameriava sa na oblasti ako napríklad kvalita vzduchu či kvalita vody.

Fitwel vznikol v roku 2017, po piatich rokoch výskumu a práce vedeckého tímu. Približuje aj bežným ľuďom sféru wellbeing. Snaží sa reflektovať nedostatky ostatných certifikačných systémov.

Hlavné výhody certifikátu Fitwel:

  • nákladovo efektívna alternatíva
  • skvalitnenie zdravia, pohody a produktivity zamestnancov a obyvateľov
  • zaisťuje bezpečnosť nájomcov
  • poskytuje sociálnu rovnosť pre zraniteľné skupiny
  • žiadne „základné“ alebo nevyhnutné predpoklady, ktoré by zabraňovali získať certifikáciu Fitwel

Na Slovensku sa zatiaľ certifikát Fitwel nevyužíva.

Zdroj: https://www.fitwel.org/
Zdroj: https://www.fitwel.org/

Zdieľajte článok