WELL

Definícia

WELL Building Standard je medzinárodný certifikačný systém, ktorý monitoruje, sleduje a certifikuje sériu funkcií na podporu pohody a zdravia ľudí v budovách. Venuje sa siedmim kľúčovým oblastiam: vzduch, voda, výživa, svetlo, kondícia, pohodlie a myseľ.

WELL prináša revolúciu v spôsobe, akým ľudia o budovách rozmýšľajú. Zameriava sa na optimalizáciu dizajnu a správanie sa na miestach, kde žijeme, pracujeme a vzdelávame sa.

Popis

Štandard WELL vytvoril International WELL Building Institute v USA. Vychádza z lekárskeho výskumu, ktorý sledoval vzájomné vplyvy medzi budovami, v ktorých trávime viac než 90% nášho času. Výskum cielil na nájdenie optimálneho prostredia, ktoré by vplývalo nielen na náladu, ale aj na stravovanie a kvalitu spánku.

Oblasti, ktorým sa certifikát WELL venuje

WELL Building Standard meria vlastnosti budov na základe 7 faktorov:

  • Ovzdušie –  WELL stanovuje také normy, ktoré podporujú čistý vzduch a znižujú vnútorné znečistenie ovzdušia
  • Voda –  testovanie a filtrácia vody tak, aby bola v budovách konzumovaná nekontaminovaná a čistá voda
  • Výživa –  certifikát sa zameriava na vedomé stravovanie, ktoré obmedzuje vysoko spracované jedlá a ponúka čerstvé a zdravé potraviny
  • Svetlo –  Certifikát poskytuje pokyny pre osvetlenie, ktoré minimalizujú narušenie cirkadiánneho systému tela (biorytmu), zvyšujú produktivitu a podporujú dobrú kvalitu spánku
  • Kondícia – WELL integruje kondíciu a fyzickú aktivitu do každodenného života poskytnutím príležitostí pre aktívny životný štýl
  • Pohodlie – Certifikát skúma tepelný, akustický, ergonomický a čuchový komfort na optimalizáciu vnútorného pracovného prostredia
  • Myseľ – WELL optimalizuje kognitívne a emocionálne zdravie prostredníctvom dizajnu, technológie a stratégií

V súčasnosti je WELL celosvetovo uznávaný v 98 krajinách sveta a môže sa vzťahovať na nové aj existujúce budovy. Používa sa predovšetkým na hodnotenie pracovísk a komerčných budov, ale možno ho použiť aj na obytné a vzdelávacie zariadenia.

Na Slovensku zatiaľ o hodnotenie priestorov požiadal len jeden developer – spoločnosť HB Reavis, konkrétne ide o budovy Twin City Tower a Nivy Tower (International WELL Building Institute, 2018).


Zdieľajte článok