DGNB

Definícia

DGNB je skratka pre „Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ (nemecká rada pre trvalo udržateľné budovy) a je to nemecký certifikačný systém trvalej udržateľnosti budov. Je lídrom na trhu a je celosvetovo označovaný ako obsahovo najambicióznejší systém.

Popis

Cieľom DGNB je urobiť z udržateľnosti filozofiu života a životného štýlu.

DGNB zohľadňuje plnenie mnohých kritérií udržateľnosti akými sú napríklad:

  • ekologické kritériá
  • technické kritériá
  • ekonomické kritériá
  • sociálno-kultúrne aspekty
  • priebeh stavebných procesov
  • lokalita

DGNB systém ponúka aj online databanku, kde je možné nájsť informácie o stavebných produktoch s konkrétnymi parametrami. Informácie možno použiť na výpočty nákladov cyklu životnosti, emisné správanie nastavených produktov či energetickú náročnosť. 

Na základe toho, do akej miery sú splnené výkonnostné požiadavky DGNB, rada udeľuje bronzový, strieborný, zlatý alebo platinový certifikát.

Na Slovensku je tento typ certifikácie pomerne nerozvinutý, má ho len jediná budova – Eco Point a Eco Point Phase II v Košiciach, stupeň Silver.

Zdroj: https://www.dgnb.de
Zdroj: https://www.dgnb.de

Zdieľajte článok