22.01.2024

Vývoj kancelárskych priestorov: Ako sa menil dizajn kancelárií v čase?

Základný koncept kancelárskych priestorov prešiel viacerými vývojovými etapami. Táto premena bola úzko prepojená s vývojom pracovnej sféry, ktorá sa prispôsobovala novým trendom a zmenám. Najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvnili tieto zmeny bol príchod nových technológií a proces digitalizácie. Na začiatku 20. storočia začal vývoj dizajnu kancelárskych priestorov, ktorý sa postupne vyvíjal od tradičných oddelených pracovných kabínok, známych ako "cubicles", až po moderné, otvorené kancelárske prostredia s flexibilnými pracovnými stanicami, ktoré reagovali na meniace sa potreby zamestnancov a pracovného prostredia. V tomto článku sa zameriame na tri zásadné vývojové etapy kancelárskych priestorov, ktoré predstavujú míľniky v evolúcii kancelárskeho dizajnu a sú zároveň odrazom rozmachu a dynamiky pracovného prostredia. Každá z týchto etáp priniesla významné zmeny nielen v estetike, ale aj v funkčnosti a vnímaní pracovného prostredia, reflektujúc premeny v pracovnej kultúre a technologickom pokroku.

Éra „Cubicles“, r. 1950-1980

Po druhej svetovej vojne nastal rast korporátnych spoločností, ktoré začali svojim pôsobením formovať využívanie kancelárskych priestorov. S príchodom 50. rokov prišiel prvý trend vo svete dizajnu kancelárskych priestorov - koncept "cubicles" alebo pracovných kabínok. Tento koncept, ktorý zaviedla spoločnosť Hermana Millera, bol zameraný na zvýšenie produktivity zamestnancov a zároveň zabezpečenia dostatočného súkromia na pracovisku. 

K roku 1980 sa stal dizajn pracovných staníc ikonickým znakom korporátneho života, symbolizujúcim zameranie sa na efektivitu a charakteristickú pracovnú kultúru korporátnych spoločností. Avšak s nástupom 80. rokov sa začal formovať aj nový trend, ktorý začal klásť dôraz na zlepšenie pracovného komfortu a podporu tímovej spolupráce, signalizujúc zmenu v prístupe k dizajnu a funkčnosti pracovných priestorov. Tento posun naznačoval začiatok diskusie o potrebe vytvárať viac ľudsky orientované pracovné prostredia, ktoré by vyhovovali meniacim sa požiadavkám a hodnotám zamestnancov.  

Zmena k „open space“ kanceláriám, r. 1990 -2010

V 90. rokoch, v dobe nástupu digitalizácie, došlo k zásadnej zmene v oblasti dizajnu kancelárskych priestorov. Postupne nastal odklon od tradičného modelu "cubicles" a nastal posun smerom k trendu "open space", teda otvorených kancelárskych priestorov. 

Tento nový prístup bol silne ovplyvnený rozvojom technologického sektora, ktorý kládol veľký dôraz na spoluprácu a kreativitu. Hlavným cieľom otvorených kancelárskych priestorov bolo odstrániť medziľudské prekážky a podporovať tímovú spoluprácu a komunikáciu medzi zamestnancami. Pionierske spoločnosti v tomto smere, ako Google a Facebook, začali vytvárať rozsiahle spoločné pracovné priestory, ktoré mali za úlohu stimulovať vzájomnú interakciu a podporovať kreatívny rozvoj. 

Avšak, s časovým odstupom sa dizajn „open space" stretol s kritikou zo strany niektorých zamestnávateľov i zamestnancov. Hlavnými výhradami boli rušivé vplyvy týchto priestorov a nedostatok súkromia pre jednotlivcov, čo vyvolalo rozpravu o optimálnom vyvážení otvorenej atmosféry s potrebami individuálnej práce a súkromia. Tento trend tak otvoril dvere k ďalším úvahám a inováciám v oblasti dizajnu pracovných prostredí, pričom sa snažil nájsť rovnováhu medzi spoločenskou dynamikou a individuálnym pracovným priestorom.

Moderný, flexibilný pracovný priestor, r. 2020 - ...

Rok 2020 priniesol významnú zmenu v oblasti dizajnu kancelárskych priestorov, čo bolo priamo ovplyvnené vypuknutím pandémie. Tento nepríjemný čas priniesol zvýšený záujem o možnosti práce z domu, čo viedlo k prehodnoteniu tradičných kancelárskych dizajnov.

Moderné kancelárie sa začali orientovať na vytváranie atmosféry pohody a flexibility, aby zamestnanci pociťovali maximálny komfort a motiváciu pri návrate do pracovného prostredia. Vznikli tak hybridné pracovné modely, ktoré kombinujú prácu z domu s prácou v kancelárii, a vyžadujú adaptabilné priestory schopné podporiť rôznorodé aktivity, od individuálnej koncentrovanej práce po tímové projekty. 

V dizajne kancelárií sa začal uplatňovať aj biophilný prístup, ktorý dáva prednosť prírodnému osvetleniu a prítomnosti rastlín, zameriavajúc sa na zvýšenie pohodlia a zdravia zamestnancov. V súčasnosti zohráva technológia neoddeliteľnú úlohu, pričom inteligentné kancelárie s pokročilými možnosťami konektivity a automatizácie, ponúkajú vylepšené pracovné prostredie. Tento súčasný trend kancelárskeho dizajnu odráža potrebu prispôsobiť pracovné prostredie novým spôsobom práce a prioritám zamestnancov, čo vedie k vytváraniu priestorov, ktoré sú nielen funkčné, ale aj inšpirujúce a podporujúce celkovú pohodu.

Vývoj kancelárskych priestorov je dôkazom našej neustálej snahy vytvárať prostredie, ktoré nielen spĺňa pracovné požiadavky, ale obohacuje aj náš profesionálny život. Od osamelej „cubicle“ kancelárie až po živé, flexibilné pracovné priestory súčasnosti, každá fáza prispela k hlbšiemu pochopeniu toho, ako naše okolie ovplyvňuje pracovnú produktivitu, spoluprácu a kreativitu. 

Keď sa pozrieme do budúcnosti, je jasné, že dizajn kancelárii sa bude naďalej vyvíjať a spájať to najlepšie z minulých návrhov s novými inováciami, vždy s ohľadom na vytváranie priestorov, v ktorých môžu ľudia prosperovať. Cesta dizajnu kancelárskych priestorov nie je len o stenách a nábytku, ide o budovanie základov prosperujúcej, dynamickej pracovnej kultúry

Cushman & Wakefield má vo svojej ponuke viacero dizajnových kancelárii, ktoré ponúkajú spojenie toho najlepšieho čo momentálne na trhu s kanceláriami je. 

Westend Plazza, Lamačská cesta 3B - 3C, Bratislava

Najnovší prírastok v biznis zóne Westend, ktorý nahrádza Westend Point. Budova ponúka jednu z najväčších podlahových výmer, ktorá dosahuje takmer 5 200 m². Má bezproblémový prístup autom aj mestskou hromadnou dopravou. Súčasťou komplexu Westend je viac ako 8 stravovacích zariadení.

Viac informácií nájdete na stránke - Westend Plazza

Kolárska 6, Bratislava

Kancelárie situované v centre mesta ponúkajú množstvo služieb a stravovacích možností, ako aj výbornú dostupnosť MHD.

Viac informácií nájdete na stránke - Kolárska 6

Štetinova 4, Bratislava

Objekt v samom centre historického mesta bol postavený v roku 2006 a v súčasnosti disponuje plochou 1 500 m2 svetlých a priestranných kancelárskych priestorov. Vďaka výbornej lokalite sú priestory mimoriadne ľahko dostupné hromadnou dopravou a obklopené kompletnou ponukou služieb a občianskou vybavenosťou.

Viac informácií nájdete na stránke - Štetinova 4

Share this article

Jana Luptáková
Jana Luptáková
Marketing Specialist

Jana má 3–ročné skúsenosti v oblasti content a digital marketingu. Predstavuje podporu marketingovému oddeleniu v Cushman & Wakefield na Slovensku.