26.02.2018

Cushman & Wakefield predkladá zhrnutie rekordného roku 2017

Podľa najnovšej analýzy dosiahli investície v strednej a východnej Európe takmer 13 mld. eur, čo predstavuje zvýšenie o 5 %. Vo všetkých krajinách CEE regiónu dosahoval rast podobnej miery, takže si jednotlivé krajiny udržali svoje podiely na celkovom regionálnom objeme. Navzdory pociťovanému politickému riziku rástlo najrýchlejšie Poľsko – medziročne o 9 % zo zhruba 4,6 na 5 mld. eur, čo je najvyšší výsledok zaznamenaný za posledných 10 rokov. 

V roku 2018 sa už prejavuje vplyv transakcií uskutočnených na konci roku 2017, pričom objem investícií v prvom štvrťroku 2018 pravdepodobne prevýši v strednej a východnej Európe 3 mld. eur.

„Nárast lokálneho kapitálu sa prejavil v celom regióne CEE, Najviac investovali spoločnosti CPI, Reico, Mint, na Slovensku IAD. Lokálny kapitál naďalej rastie, prejavuje sa jeho hĺbka a vyzretie – a v súčasnosti i prekračuje hranice,“ prehlásil Jeff Alson, medzinárodný partner investičného tímu spoločnosti Cushman & Wakefield pre strednú a východnú Európu.

Share this article