28.02.2022

Dve tretiny slovenských firiem v kanceláriách ponúkajú zamestnancom tzv. Home office - prácu z domu (výsledky dotazníka)

Výsledky dotazníka nájomcov kancelárií
Výsledky dotazníka nájomcov kancelárií


BRATISLAVA, 2. februára 2021 – Na základe posledných údajov z nedávneho prieskumu na trhu kancelárskych nájomcov na Slovensku realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield vyplýva, že dve tretiny slovenských firiem ponúkajú zamestnancom prácu z domu, uvedomujú si však výhody práce z kancelárie. Prieskum bol uskutočnený na základe online dotazníka, na ktorý odpovedali riaditelia a riadiaci pracovníci 101 spoločností, ktoré prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.

Firmy za hlavnú výhodu kancelárií považujú rýchlejšie riešenie problémov

Až 98 % opýtaných firiem si myslí, že kancelárie poskytujú špecifické výhody oproti práci na diaľku. Aj keď spočiatku pandémie mnoho ľuďom vyhovovala práca z domu, po uplynutí takmer dvoch rokov ľuďom chýba najmä socializácia, možnosti interakcie s tímom, pre niektorých vhodnejšie pracovné podmienky na sústredenú prácu a pracovný kútik. Takmer dve tretiny spoločností uviedli, že kancelárske prostredie umožňuje zamestnancom efektívnejšie riešiť rôzne pracovné problémy a lepšie kooperovať. Priamy kontakt s kolegami je v porovnaní s online komunikáciou rýchlejší a jednoduchší spôsob pomenovania problémov a nachádzania riešení.

Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridná práca

Hybridný pracovný model predstavuje stanovený počet dní do týždňa, kedy má zamestnanec právo pracovať mimo kancelárie. 44 % firiem využíva tento model práce, pričom viac ako tretina všetkých spoločností z prieskumu umožňuje prácu z domu maximálne 2 alebo 3 dni týždenne.

Tradičný pracovný model je druhým najfrekventovanejším spôsobom práce na Slovensku. Práca na diaľku je pri ňom povolená len vo výnimočných prípadoch. Takto funguje viac ako štvrtina firiem v krajine.

Plnú flexibilitu pri rozhodovaní o mieste práce ponecháva plne na zamestnancoch viac ako pätina firiem so sídlom na Slovensku. Pracovná flexibilita stúpa na popularite a stala sa konkurenčnou výhodou v rámci benefitov spoločností. Zamestnanci majú plnú moc v rozhodnutí sa, kde budú pracovať. Pre niekoho je benefitom práca z pohodlia domova, iným sa lepšie pracuje z kancelárie.

Iba 2 % respondentov uviedli, že neposkytujú možnosť práce z kancelárie a fungujú tak výhradne na báze práce na diaľku. Je to spôsobené aj prísnymi Covid opatreniami niektorých spoločností a zamestnanci vykonávajú prácu výlučne z domu. Pričom pravidlá home office sú podobné práci v kancelárii, kde zamestnanec pracuje rovnaký pracovný čas ako v kancelárii, svoj deň venuje práci a pracovné stretnutia smeruje online formou.

„Aj v našej spoločnosti využívame hybridný model práce, kde ako väčšina ostatných firiem, ktoré odpovedali na dotazník pracujeme zvyčajne 2 dni z domu a 3 dni z kancelárie. Hybridný model je novým trendom, ktorý priniesla pandémia a domnievam sa, že sa stane súčasťou fungovania väčšiny spoločnosti na Slovensku,“ hovorí Roman Gazdík, vedúci tímu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku.


Graf: Prehľad využitia pracovných modelov u spoločností pôsobiacich na Slovensku:

Zdroj: Cushman & Wakefield
Zdroj: Cushman & Wakefield


Share this article

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová
Head of Marketing, Slovakia

Zuzana is marketing professional with over 8 years of experience in Marketing & PR at real estate sector. She is responsible for Marketing, PR and Business Development activities at Cushman & Wakefield Slovakia.