04.04.2018

Glyn Evans bude viesť oddelenie Design & Build Services

Spoločnosť Cushman & Wakefield rozširuje svoje oddelenie projektového manažmentu a developmentu (PDS – Project & Development Services) o novú platformu C&W Design + Build. Novú službu povedie z Prahy Glyn Evans a to pre celý región strednej a východnej Európy. 

Spoločne s Glynom, ktorý taktiež povedie PDS v Českej republike, prichádza aj skúsená architektka Marie Vlčková, ktorá bude stáť na čele oddelenia designu interiéru. Marie bude riadiť navrhovaniu interiéru, realizáciu vybavenia komerčných priestorov a poradenské služby vo vzťahu k pracoviskám. Uvedené zmeny sú súčasťou globálnej transformácie služieb PDS v spoločnosti Cushman & Wakefield.

Philip Nye, Chair Project & Development Services, EMEA v spoločnosti Cushman & Wakefield, prehlásil: „Regionálnu platformu Design & Build budujeme v rámci našej vysoko úspešnej divízie PDS na základe dopytu trhu. Príchod Glyna a Marie významným spôsobom prispeje k rozvoju týchto služieb v strednej a východnej Európe a spoločne s našou nedávnou akvizíciou spoločnosti ADMOS v Belgicku a Luxembursku zlepšuje našu schopnosť poskytovať služby typu Design & Build. Do služieb PDS budeme v rámci regiónu EMEA investovať aj naďalej tak, aby sme tieto služby dokázali poskytovať všade, kde o nich budú mať naši klienti záujem.“

Glyn má viac ako desaťročné skúsenosti s poskytovaním služieb riadenia projektov a komerčných fit-outov v regióne strednej a východnej Európy. Do spoločnosti Cushman & Wakefield prichádza z firmy JLL, kde zastával funkciu riaditeľa projektového manažmentu pre región CEE. Od roku 2015 bol zároveň riaditeľom českej spoločnosti Tétris, dcérskej firmy JLL pre služby Design & Build. V JLL riadil 5 regionálnych tímov projektového manažmentu a mnohé projekty vrátane poskytovania služieb Design & Build v Českej republike klientov z rady nájomcov komerčných realít a investorov. Glyn je členom a bývalým predsedom Kráľovského inštitútu diplomovaných znalcov (RICS) pre ČR. Je rovnako akreditovaným expertom v oblasti certifikácie LEED.

Glyn Evans, vedúci služieb Design & Build CEE spoločnosti Cushman & Wakefield, povedal: „Nájomcovia a vlastníci komerčných nehnuteľností čím ďalej tým viac vyhľadávajú služby projekcie, riadenia projektov a výstavby poskytovanej v rámci jediného kontraktu na kľúč. Investície do pracovísk už nevnímajú ako nadbytočný náklad, ale ako nevyhnutný vklad do kvality pracovného prostredia, ktorý sa potom odráža na dopyte nájomcov i produktivite zamestnancov. Vhodne navrhnuté a realizované interiéry sú rovnako zásadné pre získavanie a udržanie nových pracovných síl.“

Share this article