Hybridný pracovný model

Definícia

Hybridný pracovný model je druh pracovného režimu, v ktorom si zamestnanci delia svoj pracovný čas medzi prácu z domu, tzv. homeoffice, a prácu v kancelárskom prostredí. Presná štruktúra hybridného pracovného modelu sa môže líšiť v závislosti od potrieb spoločnosti a zamestnancov. V niektorých prípadoch môžu zamestnanci pracovať z domu počas stanoveného počtu dní v týždni a prísť do kancelárie na zvyšok týždňa. V iných prípadoch môžu zamestnanci pracovať z domu podľa potreby. 

Tento model v podstate predstavuje určitú kombináciu medzi prácou z domu a prácou z kancelárie. Obľúbená varianta je v podobe troch dní z domu a dvoch dní v kancelárii  a vice versa.

Popis

Zamestnanci si môžu zvoliť hybridný pracovný model z rôznych dôvodov, vrátane flexibility, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, produktivitou, úsporami nákladov a ochranou životného prostredia. 

Hybridný pracovný model poskytuje zamestnancom flexibilitu pracovať v prostredí, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám a pracovnému štýlu. Niektorí ľudia môžu napríklad preferovať prácu z domu, z dôvodu minimalizovania času dochádzania, zatiaľ čo iní môžu radšej preferovať prísť do kancelárie kvôli firemnej kultúre a interakciám

Hybridný pracovný model môže pomôcť zamestnancom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom tým, že im v prípade potreby umožní pracovať z domu. To môže byť obzvlášť dôležité pre ľudí s deťmi.  Celkovo, hybridný pracovný model ponúka zamestnancom to najlepšie “z oboch svetov”: flexibilitu práce z domu  a sociálnu interakciu plynúcu z kancelárskeho prostredia. 

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com

Zdieľajte článok