Stavebný dozor

Definícia

Ide o funkciu, ktorá zabezpečuje technický a organizačný dohľad nad výstavbou budov a konštrukcií. Cieľom stavebného dozoru je zabezpečiť, aby stavba bola vykonaná v súlade s platnými stavebnými predpismi, projektovou dokumentáciou a inými právnymi normami.

Popis

Stavebný dozor zahŕňa sledovanie a kontrolovanie stavby v rôznych fázach, od prípravných prác až po kolaudáciu stavby. Táto funkcia je preto nevyhnutná pre zabezpečenie bezpečnosti a kvality stavby, ako aj pre minimalizáciu rizika vzniku poškodení a následných nákladov na opravy.

Kto môže robiť stavebný dozor?

Stavebný dozor môže byť vykonávaný buď nezávislým stavebným dozorcom, ktorý je poverený na základe zmluvy medzi investorom a stavebným dozorcom, alebo zamestnancom stavebnej firmy, ktorá vykonáva výstavbu. 

V prípade, že stavebný dozor vykonáva zamestnanec stavebnej firmy, musí mať primeranú kvalifikáciu a schopnosť zabezpečiť nezávislý dohľad nad výstavbou.

V zásade teda ide o to, aby stavebný dozor dohliadal na výstavbu stavby z hľadiska technických a organizačných aspektov a zabezpečil bezpečnú a kvalitnú stavbu v súlade s platnými právnymi normami.

Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock.com

Zdieľajte článok