Investor

Definícia

Investor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá investuje, teda poskytuje peniaze za účelom zisku a dosiahnutia rôznych finančných cieľov. Využíva na to rôzne finančné nástroje a stratégie.

Popis

Investor je každá osoba, ktorá investuje kapitál do investície v nádeji, že sa jej to vráti. Vo všeobecnosti sa investori líšia od obchodníkov z hľadiska dĺžky svojich investícií a ich každodenného pôsobenia na trhoch. Investori majú zvyčajne tendenciu mať na svoje pozície dlhodobý pohľad, zatiaľ čo obchodníci sa budú snažiť využiť krátkodobú volatilitu.

Byť úspešným investorom znamená vyberať investície, ktoré prinášajú najväčší zisk. Na tento účel väčšina investorov použije určitú formu analýzy na rôzne trhy a podľa toho si vyberie investíciu. Môže sa rozhodnúť podporiť aj určitú stavbu, v ktorej vidí určitý potenciál do budúcna, v tomto prípade tak ide o realitného investora.

Investori môžu na získanie zisku využívať mnoho rôznych trhov a profily rôznych investorov sa značne líšia v závislosti od ich odbornosti, štýlu, tolerancie rizika a mnohých ďalších faktorov. 

Majetkové investície vs. dlhové investície

Majetkové investície sa uskutočňujú výmenou za spoluvlastníctvo alebo „vlastný kapitál“ v prijímajúcej spoločnosti. Dlhové investície sú to, čo bežne považujeme za pôžičku. Investor môže ponúknuť jeden alebo kombináciu oboch typov.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok