Stavebné povolenie

Definícia

Stavebné povolenie je neoddeliteľnou súčasťou stavebného procesu. Všeobecne ide o povolenie, ktoré nám umožňuje stavať alebo stavebne upraviť nejakú nehnuteľnosť na určitom pozemku. Stavebné povolenie sa vydáva na základe predpisov a ustanovení, ktoré sú stanovené miestnymi, štátnymi alebo národnými orgánmi. 

Popis

Stavebné povolenie nám diktuje, aké musia byť minimálne štandardy pri projektovaní, výstavbe a údržbe budov splnené. Ak chceme ako vlastník nehnuteľnosti alebo ako dodávateľ realizovať stavebný projekt, zvyčajne potrebujeme získať stavebné povolenie od príslušného stavebného oddelenia alebo od regulačného úradu. 

Prečo je stavebné povolenie nevyhnutné?

Proces získania stavebného povolenia zvyčajne zahŕňa predloženie plánov a špecifikácií pre navrhovanú stavbu, zaplatenie poplatku a podstúpenie procesu preskúmania, aby sa zabezpečilo, že plány spĺňajú všetky platné stavebné predpisy, územné predpisy a ďalšie požiadavky. 

Stavebné povolenie je dôležité z viacerých dôvodov:

  • pomáha zabezpečiť, aby stavebné práce spĺňali bezpečnostné normy a iné regulačné požiadavky, čo pomáha chrániť zdravie, bezpečnosť a blaho verejnosti. 
  • pomáha zabezpečiť, aby boli stavebné projekty udržateľné a v súlade s environmentálnymi štandardmi.

V neposlednom rade, stavebné povolenie pomáha vlastníkom nehnuteľností sa vyhnúť pokutám, sankciám alebo súdnym konaniam tým, že preukážu, že dodržiavali všetky platné pravidlá a predpisy.

Plnenie stavebných predpisov

Keď sa vám podarí získať stavebné povolenie môže vlastník alebo zhotoviteľ nehnuteľnosti pokračovať v stavebných prácach. Povolenie ale nezaručuje, že si už môžete pri výstavbe robiť čo chcete. Počas procesu výstavby vás môžu prísť stavební inšpektori skontrolovať, aby sa uistili, že všetky stavebné práce pokračujú podľa platných stavebných predpisy. 

Ak sa počas procesu inšpekcie zistia nejaké problémy alebo porušenia, inšpektori môžu vydať príkaz na zastavenie stavebných prác. 

Zdroj: Adobestock.com
Zdroj: Adobestock.com

Zdieľajte článok