Nehnuteľnosť

Definícia

Pod tento široký pojem, spadajú rôzne pomenovania vrátane obytných domov, komerčných budov, priemyselných skladov, poľnohospodárskej pôdy a ďalších. Hlavnou funkciou nehnuteľnosti je možnosť si ju zakúpiť, predať alebo prenajať. Nehnuteľnosť ako taká, často predstavuje investíciu pre jednotlivcov, podniky a vlády.

Popis

Jednou z definujúcich vlastností nehnuteľnosti je, že ide o hmotný majetok. Na rozdiel od iných investícií, je nehnuteľnosť fyzickým majetkom, ktorý je možné vidieť a dotknúť sa ho. Vďaka tomu môže byť nehnuteľnosť príťažlivejšia pre niektorých investorov, ktorí preferujú stabilitu a dlhodobé investovanie. 

Ak sme vlastníkom nejakej nehnuteľnosti môže nám z nej plynúť príjem. Príjem z nehnuteľnosti dosiahneme buď jej prenajatím alebo predaním. V prípade, ak sa rozhodneme kúpiť, predať alebo prenajať nehnuteľnosť, často sa obraciame na realitných odborníkov alebo realitné firmy, ktoré nám vďaka svojim znalostiam z realitného trhu vedia najlepšie poradiť, ako s nehnuteľnosťou naložiť. 

Lukrativita nehnuteľnosti záleží od viacerých parametrov. Medzi parametre, ktoré rozhodujú o cene nehnuteľnosti, zaraďujeme:

  • polohu,
  • infraštruktúru, 
  • vybavenosť a okolie v ktorom sa samotná nehnuteľnosť nachádza.
Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com

Zdieľajte článok