Pozemné stavby

Definícia

Pozemná stavba je stavba, ktorá je trvalo upevnená v zemi alebo na zemi a nie je pohyblivá, teda sa nemôže presúvať z jedného miesta na druhé. Týka sa to budov, stavieb a iných konštrukcií, ktoré sú pevne spojené so zemou, ako napríklad domy, bytové bloky, mosty, diaľnice, chodníky, parkovacie plochy, garáže, nákupné centrá a mnoho ďalších.

Popis

Poznáme rôzne typy a veľkosti pozemných stavieb, pričom sa tieto stavby môžu deliť podľa ich funkcie, tvaru alebo použitia materiálov

Delenie pozemných stavieb

Podľa funkcie

Podľa funkcie môžeme pozemné stavby rozdeliť na rôzne kategórie, ako napríklad:

 • bytové stavby,
 • administratívne budovy,
 • obchodné centrá,
 • školy,
 • priemyselné objekty,
 • nemocnice a mnoho ďalších. 

Podľa použitia materiálu

Pozemné stavby môžu byť rozdelené podľa toho, aký materiál sa použil na ich konštrukciu. Patria sem:

 • kamenné stavby,
 • drevené stavby,
 • betónové stavby,
 • oceľové stavby a iné. 

Podľa tvaru

Tento druh klasifikácie môže pomôcť pri plánovaní a navrhovaní stavieb. Pozemné stavby sa môžu deliť aj podľa ich tvaru, napríklad na:

 • budovy v tvare L,
 • budovy v tvare U,
 • budovy v tvare H a podobne.

Podľa využitia

Podľa stupňa využitia sa pozemné stavby môžu deliť na:

 • stavby pre komerčné účely, teda pre podnikanie,
 • stavby pre verejnú správu, kultúru a podobne.
Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock.com

Zdieľajte článok