Poistenie stavby

Definícia

Poistenie stavby je druh poistenia, ktoré chráni majiteľa stavby alebo developera pred rizikami spojenými s výstavbou, a to od počiatku stavebných prác až po dokončenie stavby.

Popis

Čo zahŕňa poistenie stavby?

Poistenie stavby sa zvyčajne skladá z viacerých druhov poistenia, ktoré zahŕňajú:

  • Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach alebo zranenie osôb, ktoré môžu nastať na stavbe
  • Poistenie budov, materiálov a vybavenia proti požiarom, krádeži, vandalizmu a iným škodám
  • Poistenie proti prírodným rizikám, ako sú zemetrasenia, hurikány a povodne

Kedy sa uzatvára?

Poistenie stavby sa zvyčajne uzatvára pred začatím stavebných prác a pokrýva riziká a škody až do okamihu, keď je stavba dokončená a uvedená do prevádzky. 

Poistenie stavby môže byť povinné pre niektoré druhy stavebných projektov a je často potrebné pre získanie hypotekárneho úveru.

Čo je cieľom poistenia stavby?

Hlavným cieľom poistenia stavby je minimalizovať riziká pre majiteľa stavby alebo developera a chrániť ich pred finančnými stratami v prípade poškodenia alebo straty materiálu počas stavebných prác. 

Poistenie stavby teda poskytuje základnú ochranu pre investíciu majiteľa stavby a zabezpečuje, že sa projekt môže uskutočniť bez väčších finančných ťažkostí v prípade nečakaných udalostí.  

Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock.com

Zdieľajte článok