Environmentálne certifikáty

Definícia

Environmentálne certifikáty sú oficiálne dokumenty, ktoré sa udeľujú organizáciám alebo budovám, ktoré preukázali alebo dokázali svoj záväzok k environmentálnej udržateľnosti. Tieto certifikáty zvyčajne udeľujú organizácie tretích strán, ktoré sa špecializujú na hodnotenie environmentálneho správania a udržateľnosti. Na to, aby budova alebo stavba dostala environmentálny certifikát, musí spĺňať prísne parametre: musí byť postavená z udržateľných materiálov, musí byť energeticky nenáročná, jej stavba nemôže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a iné. 

Popis

K dispozícii sú rôzne typy environmentálnych certifikátov, z ktorých každý má svoje vlastné kritériá a procesy hodnotenia. Jedny z najbežnejších typov environmentálnych certifikátov su:

  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): certifikačný program, ktorý hodnotí budovy na základe ich udržateľnosti a environmentálneho správania.
  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method): certifikačný program, ktorý hodnotí environmentálne vlastnosti budov na základe kritérií, ako je spotreba energie a vody, kvalita vzduchu v interiéri a doprava.
  • Green Globe: certifikačný program, ktorý hodnotí environmentálne vlastnosti budov, ako aj udržateľnosť organizácie, ktorá ich prevádzkuje.
  • Energy Star: certifikačný program, ktorý hodnotí energetickú efektívnosť budov, ako aj jej výrobkov a spotrebičov.

Environmentálne certifikáty môžu byť pre organizácie a budovy dôležitým nástrojom na preukázanie ich záväzku k udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Certifikáty im tiež môžu pomôcť odlíšiť sa od konkurencie a prilákať si tak  environmentálne uvedomelých spotrebiteľov alebo nájomcov.

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com

Zdieľajte článok