Energetická efektívnosť (budovy)

Definícia

Energeticky efektívna budova je stavba, ktorá bola navrhnutá a postavená tak, aby minimalizovala svoju energetickú spotrebu, a aby  znížila svoj negatívny vplyv na životné prostredie. Energeticky efektívne budovy sú zvyčajne postavené z udržateľných materiálov, ktoré maximalizujú akumuláciu tepla, čím sa následne znižuje spotreba energie potrebná na vykurovanie. Je častým javom, že takýto druh budovy má v sebe zabudované aj iné energeticky úsporné prvky: ako sú solárne panely, systémy na zachytávanie dažďovej vody a energeticky účinné osvetlenia.

Popis

Výhody energeticky efektívnych budov

Výhod energeticky efektívnych budov je mnoho. Patria medzi ne napríklad:

  • nižšie náklady za energie,
  • zníženie uhlíkovej stopy a emisií skleníkových plynov, 
  • zlepšenej kvality vzduchu,
  • vytvorenie pohodlnejšieho a zdravšieho interiérového prostredia. 

V súčasnosti sa energeticky efektívne budovy stavajú vo väčšom za cieľom zníženia vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie.

Existujú rôzne certifikácie a štandardy, ktoré musia energeticky efektívne budovy mať, ako napríklad environmentálny certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Tieto certifikácie sa udeľujú na základe návrhu, konštrukcie a výkonnosti budov.

Nevýhody energeticky efektívnych budov

Tak ako poznáme výhody energeticky efektívnych budov, poznáme aj ich obmedzenia. Niektoré z nich sú napríklad: v

  • vyššie počiatočné náklady na výstavbu
  • drahšie materiály a vybavenie ako klasická budova. 
  • proces navrhovania a výstavby môže byť zložitejší, čo môže mať za následok vyššie počiatočné náklady, čo môže byť pre niektorých vlastníkov alebo developerov prekážkou.

V neposlednom rade, ďalšou potenciálnou nevýhodou, je potreba špecializovaných odborných znalostí v tomto odvetví. Návrh a výstavba energeticky efektívnej budovy si vyžaduje odborné znalosti v oblastiach, ako sú udržateľné materiály a energeticky efektívne systémy. 

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com

Zdieľajte článok