05.05.2020

Návrat do kancelárie? S pravidlami Six Feet Office bezpečnejšie a rýchlejšie

BRATISLAVA, 5. mája 2020 – Skôr alebo neskôr čaká množstvo firiem, ktoré kvôli pandémii COVID-19 odporučili svojim zamestnancom pracovať z domova, návrat späť do kancelárií. Či už k nemu dôjde za dva, tri alebo viac týždňov, je dobré začať sa naň pripravovať už teraz. Koncept Six Feet Office prináša pravidlá a pomôcky, ktoré v kanceláriách umožnia a uľahčia dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti dvoch metrov (V zahraničí sa často uvádza šesť stôp - six feet), čo zvýši bezpečnosť zamestnancov. Firmy, ktoré tieto pravidlá zavedú, budú môcť urýchliť návrat zamestnancov, a teda svoj návrat do normálu.

Spoločnosť Cushman & Wakefield zhromaždila skúsenosti získané počas uplynulých týždňov v Číne, kde pomohla desiatim tisícom firiem s návratom takmer milióna zamestnancov späť do práce a analyzovala dáta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rady zdravotníckych odborníkov. Na tomto základe potom vyvinula koncept Six Feet Office, ktorý uviedla do praxe vo svojich amsterdamských kanceláriách. Na ňom demonštruje zásady, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť zamestnancov pri opätovnom návrate do práce. 

Praktické pravidlá a pomôcky 

Celý koncept sa opiera o dva princípy: dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a zavedenie zvýšených hygienických opatrení. Cieľom je zamedziť prenos vírusu medzi zamestnancami - podobne ako sa to deje na uliciach, v dopravných prostriedkoch či obchodoch. Pre ľudí samozrejme môže pôsobiť nezvyčajne a neprirodzene, že by sa v kancelárii nemohli správať "ako doma", však zmyslom je ochrana ich samotných, a tak ako si pravidlá osvojili v iných prostrediach, mali by si na nich zvyknúť aj na pracovisku. 

Nejde o nijak výrazné obmedzenia, skôr o zmenu zažitých spôsobov správania. Six Feet Office je súbor jednoduchých pomôcok, ktoré ľudí povedú k zafixovanie nových návykov. Používa k tomu vizuálne prvky, jasné pokyny a dodatočné vybavenie pracovných miest. Pokrýva celý pracovný deň v kancelárii a poskytuje praktické odporúčania pre všetky bežné činnosti.

Roman Gazdík, Associate a vedúci tímu prenájmu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku hovorí: „Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov je pre všetky spoločnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Preto sme vyvinuli protokol Six Feet Offices, ktorý poskytuje základné štandardy pohybu a správania sa v kancelárskych priestoroch. Výhodou celého protokolu je jeho jednoduchosť, rýchla realizácia a nízke náklady na spracovanie“. 

Ako zachovávať odstupy 

Spoločenský odstup, teda dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti dvoch metrov medzi jednotlivcami, začína už pri vstupe do budovy. V priestoroch recepcie, pred turniketmi alebo výťahmi, tam všade možno pomocou vizuálnych prvkov, ako sú samolepky na podlahe, naznačiť potrebné vzdialenosti. 

Značenie na zemi môže pomôcť tiež usmerniť pohyb zamestnancov po budove, jej chodbách či kanceláriách - určením dvojmetrovej vzdialenosti a tiež smeru, ktorým je žiaduce sa v spoločných priestoroch pohybovať: ideálne jednosmerne, v smere hodinových ručičiek. Táto myšlienka sa môže zdať trochu komická a ťažko realizovateľná, avšak v zdravotníckych zariadeniach býva také usmernenie pohybu pracovníkov samozrejmosťou. 

Dodržiavanie odstupu možno uľahčiť aj počas výkonu pracovnej činnosti. Použiť sa k tomu dajú opäť vizuálne pomôcky, napr. Pri každom pracovnom stole sa na podlahe vyznačí dvojmetrová kruhová bezpečnostná zóna. V zasadacích miestnostiach budú pre účastníkov rokovania vopred pripravené miesta v adekvátnej vzdialenosti, príchod aj odchod bude podliehať pravidlám. 

Aj v našej bratislavskej kancelárii implementujeme prvky z nového konceptu 6 Feet Office, ktorý práve uvádzame aj na slovenský trh. Zamestnanci budú mať po novom označené aj vchody a východy, ktoré môžu používať v rámci časti ich pracovného miesta, aby sa tak limitoval osobný kontakt medzi zamestnancami navzájom,“ hovorí Pavel Podhora, vedúci tímu projektového manažmentu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Hygienické opatrenia 

Nedostatočnú vzdialenosť jednotlivých pracovných stolov možno riešiť inštaláciou bariér z plexiskla. Každé pracovisko je potrebné udržiavať hygienicky čisté, a tak by každý zamestnanec mal mať k dispozícii dezinfekčné prostriedky, ktoré na začiatku a na konci pracovnej doby použije k vyčisteniu svojej pracovnej dosky, klávesnice, myši atď. U zdieľaných pracovných miest možno na zvýšenie hygieny použiť napríklad jednorazové papierové podložky na pracovný stôl, ktoré po ukončení práce zamestnanec vyhodí. 

Samozrejmosťou je zabezpečenie častejšieho a dôkladnejšieho upratovania všetkých pracovných miest a spoločných priestorov, ktoré mnohé firmy zaviedli už v počiatkoch hrozby COVID-19. Podobné umiestnenie dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do budovy a na ďalšie kľúčové miesta.

Six Feet Office je začiatkom 

Koncept Six Feet Office samozrejme nerieši všetko. Problematická môže byť napríklad klimatizácia, ktorej prispôsobenie v novej realite nie je otázkou týždňov. Trebárs v spomínanej Číne sa kancelárie kvôli tamojšej zlej kvalite ovzdušia už niekoľko rokov vybavujú filtračnými systémami vyššej úrovne - čo teraz prispelo k možnosti rýchleho návratu zamestnancov do práce. A súčasná situácia zrejme aj u nás prinúti množstvo firiem, aby sa otázkou kvalitnejších klimatizačných technológií začali rýchlo zaoberať. 

Niektoré uvedené opatrenia možno v mnohých kanceláriách ťažko aplikovať pri plnom počte zamestnancov, pre ktoré boli navrhnuté. Aj pre tento problém hľadajú firmy riešenie - napríklad uvažujú o výmennej prevádzke, kedy by sa zamestnanci striedali po jednotlivých dňoch či vo dvoch zmenách v rámci dňa. 

Nielen z tohto dôvodu nie sú pravidla Six Feet Office myslené ako dlhodobé riešenie pre každodenne bežnú prevádzku firiem. Ich zmyslom je ale umožniť, aby k návratu zamestnancov mohlo dôjsť a to čo najskôr, a za čo najlepších bezpečnostných podmienok. 

Glyn Evans, vedúci oddelenia Design & Build pre strednú a východnú Európu, Cushman & Wakefield: „Súčasná situácia zrejme do budúcna výrazne premení doterajšiu podobu kancelárskych priestorov. Zamestnávatelia budú svojim zamestnancom potrebovať poskytnúť také prostredie, ktoré im zaručí zdravie a bezpečnosť. Six Feet Office im má pomôcť uvedomiť si, čo je k tomu v tejto počiatočnej fáze potrebné, a dať im praktický návod, ako to dosiahnuť. " 

Viac o koncepte Six Feet Office nájdete na našom webe, kde si môžete pozrieť aj praktické video. 

Share this article