28.10.2019

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2019

V treťom kvartáli tohto roka nebola v Bratislave skolaudovaná žiadna nová kancelárska budova. Vo výstavbe zostáva v Bratislave sedem kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2019 a 2020 prinesú na trh približne 118 000 m2 moderných kancelárskych priestorov.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov (v celkovej výmere viac ako 621 tisíc m2 alebo 34 % z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas tretieho kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 27 000 m², čo v porovnaní s druhým kvartálom 2019 predstavuje pokles o 68 % prenajatej výmery. Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 46 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 41 %, expanzie prenajatých plôch predstavovali 5 % a prednájmy tvorili 8 % všetkých transakcií.

V treťom kvartáli 2019 sa udiali tri väčšie transakcie (renegociácie) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 4 000 m², 2 800 m² a 2 200 m². Okrem týchto transakcií boli zaznamenané ešte ďalšie dve transakcie, ktoré presiahli výmeru 1 000 m².

V treťom kvartáli tohto roka dominovali na trhu transakcie spoločností zo sektora profesionálnych služieb (28 %), tesne nasledované spoločnosťami z IT sektora (26 %).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy) 

Miera neobsadenosti sa v treťom kvartáli roka 2019 zvýšila na 8,80 % z predchádzajúcich 8,06 % v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave III (3,69 %), nasledovaná Bratislavou I (6,04 %), Bratislavou II (9,12 %) a Bratislavou V (9,33 %). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 30,93 %.

Nájomné (Prime rent) 

Prime rent ostal na nezmenenej úrovni 17,00 EUR/m2/mesiac. 

Celková výmera prenajímateľných plôch moderných kancelárskych priestorov podľa bratislavských obvodov

Celková výmera prenajímateľných plôch moderných kancelárskych priestorov podľa rozdelenia BRF

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za tretí kvartál 2019

Pre viac informácií, prosím kontaktujte nás.

Share this article