27.03.2018

Spoločnosť Cushman & Wakefield otvára regionálnu pobočku v Brne

Realitná poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield rozširuje svoje pôsobenie v rámci Českej republiky. V budove Trinity Office Center v centre Brna, ktorú má Cushman & Wakefield v správe, otvorí novú regionálnu pobočku. Tá sa zameria na prenájom kancelárskych priestorov, ponúkne ale aj poradenské služby z ďalších realitných odborov. Vedenie pobočky sa ujme Lukáš Netolický, ktorý sa zároveň stáva vedúcim regionálnych trhov v Českej republike. Pobočka bola otvorená v marci 2018. Spoločnosť Cushman & Wakefield týmto reaguje na dlhodobo vzrastajúci trend rozvoja regionálnych trhov, ktorý je ovplyvnený hospodárskym rastom. Z hľadiska dopytov je najviac aktívny práve Brno, nasledované Ostravou.

"S rastúcim dopytom v regionálnych mestách, a predovšetkým v Brne, bolo treba rozhodnúť o rozšírení pôsobnosti v rámci Českej republiky. V roku 2016 sme v Brne zaznamenali historicky najvyšší objem uskutočnených transakcií a čísla z konca roka 2017 trend len potvrdzujú," hovorí Lukáš Netolický, vedúci regionálnych trhov v Českej republike. Netolický dodáva: "Očakávame, že po roku 2020 môžu mať Brno a Ostrava až 1 milión m2 kancelárskych plôch. Vznikajú tu veľké príležitosti nielen pre sektor kancelárií, ale poťažmo aj pre ďalšie služby, ako sú správa objektov, projektový manažment, investičné poradenstvo a s predpokladom rastúcou kúpnej sily aj pre prenájom maloobchodných priestorov."

Kancelária v Brne by mala slúžiť na podporu kancelárskeho regionálneho trhu a ostatných servisných línií, ktoré zatiaľ riadia transakcie z Prahy. Ak bude aj naďalej priaznivá ekonomická situácia, dá sa očakávať, že regionálne trhy kancelárií budú aktívne nielen v Brne a Ostrave, ale napríklad aj v Košiciach, Plzni a Českých Budějoviciach.

Celkovú situáciu kancelárskeho trhu hodnotí Radka Novak, vedúca tímu prenájmu kancelárskych priestorov v spoločnosti Cushman & Wakefield: "Už od roku 2012 sa nachádzame vo veľmi aktívnom období, keď dopyt po kanceláriách sústavne stúpa. Pražský trh v roku 2017 zaznamenal previs hrubej dopytu nad ponukou o približne 50% a neobsadenosť sa tak na konci minulého roka dostala na úroveň "magických" 7,2%. Aj v roku 2018 počítame s poklesom neobsadenosti a teda aj s rastúcim dopytom v regiónoch, kde sú veľmi aktívni spoločnosti IT sektore. Kancelárskemu trhu na Morave sa Lukáš Netolický venuje už niekoľko rokov, pričom teraz nastala tá správna doba venovať sa regiónom naplno." 

Lukáš Netolický nastúpil do spoločnosti Cushman & Wakefield v roku 2011 a v roku 2017 bol povýšený na úroveň Associate. Dlhodobo sa špecializuje na regionálnej, zvlášť brnenský kancelársky trh, a má tiež detailné znalosti o trhoch v jednotlivých regionálnych mestách v strednej Európe.

Share this article