Servisný poplatok

Definícia

Ide o variabilný poplatok, ktorý si firma účtuje navyše k základnej cene produktov alebo služieb. Servisný poplatok možno vnímať ako náhradu dodatočných nákladov na poskytovanie služieb klientom/zákazníkom.

Popis

Servisné poplatky sa účtujú priamo spoločnosti. Servisné poplatky v realitách predstavujú poplatky mimo priestorov konkrétneho nájmu a súvisia s prenájmom priestorov. 

Ide napríklad o:

  • recepciu v budove
  • služby SBS
  • upratovanie a údržbu spoločných priestorov
  • energie v spoločných priestoroch – voda a elektrina
  • ak sa pred budovou v átriu nachádza terasa, tak aj údržba terasy alebo záhrady

So servisnými poplatkami treba rátať okrem základného nájomného, a čiastka za tieto poplatky vie nakoniec veľmi ovplyvniť celkové náklady. Čím viac služieb a možností ponúka daná budova, tým sa servisné poplatky líšia.

Príklad servisných poplatkov

Spoločnosť Airbnb

Airbnb je príkladom online platformy ponúkajúcej prenájom nehnuteľností, ktorá ukladá poplatky za služby na pokrytie nákladov spoločnosti. Airbnb má samostatné poplatky pre hostiteľov aj hostí.

  • Pre hostiteľov

Airbnb si účtuje 3% poplatok, ktorý sa odpočítava z celkovej sumy rezervácie. Okrem toho môžu byť k základnému poplatku za služby pripočítané dane, ako napríklad daň z pridanej hodnoty (DPH), v závislosti od umiestnenia ponuky.

  • Pre hostí

Airbnb si účtuje 5-15% poplatok, ktorý sa líši v závislosti od ceny prenájmu. Čím drahší prenájom, tým nižšie percento servisného poplatku.

Zdieľajte článok