Register nehnuteľností

Definícia

Register nehnuteľností je záznam, ktorý je verejný, obsahuje všetky transakcie spojené s konkrétnou nehnuteľnosťou a zároveň aj všetky právne náležitosti. V tomto registry nájdeme dôležité informácie, akými sú napríklad právny popis nehnuteľnosti, vlastnícka história, akákoľvek hypotéka alebo záložné právo, ak niekedy bolo vytvorené k nehnuteľnosti, či iné právne záujmy alebo obmedzenia, ktoré môžu mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na nehnuteľnosť.

Popis

Správu registra nehnuteľností má na starosti vládna agentúra alebo register. Hlavná funkcia registra nehnuteľností je v podobe evidencie vlastníctva nehnuteľností. Prostredníctvom registra vieme presne vyhľadať kto, kedy, ako dlho a za akých podmienok vlastnil danú nehnuteľnosť. 

Register takisto slúži na kontrolu transakcií a ako pomôcka pri riešení sporov súvisiacich s nehnuteľnosťou. Register funguje na princípe registrácie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa konkrétnej nehnuteľnosti. Následne poskytne spoľahlivý a ľahko dostupný zdroj informácií pre každého, kto má záujem o kúpu, predaj alebo užívanie nehnuteľnosti. 

Sankcie z neregistrovania nehnuteľnosti

Ak by ste sa rozhodli, že z nejakého dôvodu nechcete zaregistrovať nehnuteľnosť, tak vám hrozia nepríjemné právne následky ako napríkad: 

  1. Nedostatok právnej ochrany - Ak nemáte zaregistrovanú nehnuteľnosť, nemáte právny doklad o jej vlastníctve a môže vám byť nehnuteľnosť odobratá alebo odcudzená. 
  2. Zatajená právna história budovy - Ak by ste kúpili od niekoho nehnuteľnosť s tým, že viete, že nie je zapísaná v registri nehnuteľností, môžete riskovať to, že na nehnuteľnosti môže byť existujúca hypotéka alebo iné vecné bremeno. 
  3. Neschopnosť predať - V prípade, že by ste chceli nezaregistrovanú nehnuteľnosť predať, tak budete mať veľmi obmedzené možnosti. Pretože takmer v každej jurisdikcii si vyžadujú doklad o registrovaní nehnutelnosti v registri. 

Či už nehnuteľnosť vlastníte a chcete ju predať alebo si chcete nehnuteľnosť kúpiť, je dôležité si preštudovať jednotlivé právne nariadenia, ktoré je potrebné splniť, aby ste nemali potom zbytočné legislatívne obštrukcie s nehnuteľnosťou.

Zdroj: Pexels.com
Zdroj: Pexels.com


Zdieľajte článok