Provízia

Definícia

Provízia je finančná odmena za sprostredkovanie nejakého obchodu, alebo podiel zo zarobeného zisku.

Popis

Provízia je odmena za sprostredkovanie určitého obchodu alebo služby v rámci podnikania. V prípade zamestnaneckej výplaty, jej súčasťou môže byť aj provízia. Zarábanie provízie znamená, že časť vášho platu je založená na výške príjmov z predaja, ktoré generujete, alebo na inom podobnom cieli založenom na výkonnosti. Niektoré pozície sú založené výlučne na provízii, čo znamená, že zamestnanci zarábajú iba vtedy, ak realizujú predaj. Iné kombinujú paušálnu mzdovú sadzbu s menším percentom provízie, aby zabezpečili stabilitu a zároveň ponúkli stimul na uskutočnenie predaja.

O percente provízie rozhoduje politika spoločnosti, ktorá zaisťuje základné ohodnotenie, v prípade zamestnaneckej výplaty - mzdu a províziu počas určitého uzatvorenia obchodov.

Zamestnávatelia vo všeobecnosti vypočítavajú províziu na základe každého výplatného obdobia a zahŕňajú ju do výplaty zamestnanca, hoci niektoré spoločnosti poskytujú províziu ako paušálnu sumu na konci štvrťroka alebo dokonca fiškálneho roka. Podmienky výpočtu provízie by mali byť jasne uvedené v pracovnej ponuke. Zamestnávateľ vypočíta tržby, ktoré vygeneroval každý zamestnanec, a upraví ich výplatu na základe ich predajných čísel.  

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok