Polyfunkčný dom

Definícia

Ide o budovu, ktorá je vytvorená integráciou rôznych funkčných systémových celkov, ktoré spoločne súvisia a pôsobia.

Popis

Slovo polyfunkčný znamená množstvo objektov na jednom mieste. V polyfunkčnej budove/objekte preto nájdete bohaté občianske vybavenie, ako napríklad: lekáreň, kozmetické a kadernícke salóny, kancelárie, poštu, potraviny, drogériu, banky, reštaurácie, obchodné priestory a podobne.

Ak sa spája slovo polyfunkčný so slovom dom, ide o budovu, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy tvorí bytové priestory, a pozostáva pritom najmenej zo štyroch bytov.


Zdieľajte článok