Nebytový priestor

Definícia

Pod pojmom nebytový priestor si môžeme predstaviť jednu alebo viacero miestností, ktoré sú určené na iné účely ako na bývanie. Nebytové priestory špecifikuje a určuje stavebný úrad.

Popis

Nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Príkladom nebytového priestoru je apartmán (iným pojmom štúdio, ateliér a podobne). Keďže nie je vhodný na celoročné užívanie, ale skôr len na sezónne obdobia, neklasifikuje sa ako byt, ale ako nebytový priestor. 

Ak chcete nebytový priestor premeniť na bytový, je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad, ktorý vám musí udeliť stavebné povolenie. Až potom môžete nehnuteľnosť v katastri prepísať.

Pozor však na to, že nie každý nebytový priestor spĺňa požiadavky na to, aby bol zmenený na byt. Ak napríklad nesplníte technické alebo svetelné požiadavky, stavebný úrad vám nemusí vyhovieť a schváliť vašu žiadosť. Zdieľajte článok