Logistický park

Definícia

Miesto, vymedzené územným parkom mesta alebo obce, ktoré na svoje územie sústreďuje najmä skladové priestory. Má podpornú funkciu pre obchodnú spoločnosť a v rámci nej vykonáva všetky služby súvisiace s distribúciou tovaru, dopravou a logistikou. 

Popis

Logistický park je súbor niekoľkých skladov – hotových aj na mieru vybudovaných (tzv. build-to-suit), kancelárskych komplexov, dátových centier, prepravných skladov, mól alebo zálivov, pracovných miest, maloobchodných zariadení, colníc a iných.

Logistické parky ponúkajú klientom najmodernejšie logistické zariadenia. Skladové priestory sa prenajímajú logistickým spoločnostiam na zriadenie logistických operácií v rámci parku.

Spoločnosti, ktoré chcú zriadiť prevádzky v takýchto logistických parkoch, musia spĺňať určité kritériá:

  • Musia mať potrebné finančné zabezpečenie a odborné znalosti
  • Musia mať skúsenosti s riadením efektívnych dodávateľských reťazcov.

Skladovanie, kvalifikovaná pracovná sila, doprava, colné odbavenie, spracovanie objednávok, prebaľovanie a balenie, spracovanie a vykazovanie údajov a zariadenia na sledovanie tovaru sú niektoré zo služieb, ktoré logistické parky ponúkajú klientom.

Spoločnosti, ktoré nechcú byť zaťažené ťažkosťami s prevádzkou svojich logistických operácií, sa zvyčajne rozhodnú pre služby z logistického parku. Pomáha im to znižovať náklady na kapitál a režijné výdavky.

Kľúčom k úspešnému logistickému parku je vynikajúca dopravná infraštruktúra, ktorá dokáže zvládnuť vysokoobjemovú nákladnú dopravu.

Logistické parky v Bratislave 

Logistický park môžeme nájsť napríklad 15 minút severozápadne od Bratislavy pri výjazde na Lozorno z diaľnice D2. Dopraviť sa tam môžete prímestskými autobusmi priamo z Bratislavy. V logistickom parku sa nachádza 7 budov. Jedným z najväčších nájomcov sú napríklad Whirlpool, MX Logistika, či PTG.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok