Lízingová zmluva

Definícia

Ide o dokument, ktorý bližšie upravuje a určuje zmluvné strany, ako aj podmienky toho, ako sa bude lízing čerpať. Lízing je zmluvný prenájom rôzneho druhu majetku za pravidelný mesačný poplatok, s možnosťou neskoršieho odkupu za výhodnejšiu cenu.

Popis

Lízingová zmluva je atypická nájomná zmluva. Odmena splatná prenajímateľom predstavuje protihodnotu poskytnutú za právo používať predmet lízingu. Lízingový majetok zostáva majetkom prenajímateľa, na rozdiel od nákupov v hotovosti alebo nákupov na splátky. Nájomca však neskôr môže odkúpiť majetok za výhodnejšiu cenu.

Nájomné zmluvy sa zvyčajne používajú na prenájom nehnuteľností, ale môžu sa viazať aj na prenájom vozidiel, domácich spotrebičov, stavebných zariadení a iných predmetov.

Podmienky zahrnuté v lízingovej zmluve:

  • Trvanie – ako dlho platí zmluva
  • Nájomné – suma nájomného, ​​ktorá sa bude platiť vlastníkovi každý mesiac
  • Zálohy – výška všetkých požadovaných záloh a účel každej zálohy a podmienky vrátenia zálohy na konci nájmu
  • Obsadenie – Maximálny povolený počet obyvateľov v budove. Pri odkaze na auto môže byť uvedený zoznam osôb, ktoré ho môžu riadiť
  • Podmienky používania – účel, na ktorý sa má nehnuteľnosť používať
  • Energie – Ktoré energie sú zahrnuté v nájomnom a za ktoré energie je zodpovedný nájomca
  • Poistenie – Či je nájomca povinný udržiavať poistenie nehnuteľnosti
  • Opravy a údržba – Kto je zodpovedný za opravy a údržbu nehnuteľnosti
  • Marketingové a ďalšie náklady
Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok