Hospodárska budova

Definícia

Ide o budovu využívanú na poľnohospodárske účely, ako je maštaľ pre zvieratá, stodola, prístrešok na skladovanie obilia a plodín, arény a výkrmne, stáje na mlieko a otelenie, skladovanie poľnohospodárskych strojov, dielne a spracovanie plodín.

Popis

Táto účelovo postavená stavba sa používa na umiestnenie poľnohospodárskych nástrojov a/alebo zariadení, produkcie, dobytka alebo hydiny. 

Poľnohospodárske stavby nie sú určené na verejné užívanie a neobsahujú obytný priestor. Namiesto toho ich používajú majitelia fariem a pracovníci na skladovanie a ochranu vyššie uvedeného vybavenia a zásob. Poskytujú najmä ochranu pred živlami. 

Typy hospodárskych budov

Existuje veľké množstvo poľnohospodárskych budov, ktoré sú navrhnuté na rôzne účely, napríklad:

  • Senné stodoly – Používajú sa na efektívne skladovanie a ochranu sena. Majitelia fariem môžu znížiť plytvanie senom a maximalizovať kvalitu pomocou integrácie stodoly na seno, čo zvyšuje ziskové marže a produktivitu.
  • Budovy pre hospodárske zvieratá – Tento typ poľnohospodárskych budov zlepšuje bezpečnosť a pohodu hospodárskych zvierat. Môžu byť navrhnuté na mieru tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníka: s rôznymi stavebnými špecifikáciami požadovanými pre kravy, ovce, kozy, ošípané.
  • Prístrešky na obilie – Ochrana zásob je na farme dôležitá a vonku môže byť niekedy ťažké zabezpečiť potrebnú ochranu krmiva. Preto je niekedy potrebné zabezpečiť prístrešok na obilie a podobne.

Hospodárske budovy sa väčšinou nachádzajú mimo priamej obytnej zóny, aby sa vytvoril nárazníkový priestor medzi bydliskom a pachom, hlukom, muchami a niekedy aj prachom, ktoré sprevádzajú hospodárske zvieratá. Automatické/mechanické podávacie systémy môžu byť tiež hlučné a prašné. Nehovoriac o hluku a potrebnom priestore pre nákladné autá a zariadenia spojené s premiestňovaním vozidiel.  

Zdieľajte článok