Clean Desk Policy- CDP

Definícia

Týmto termínom sa označuje pravidlo/smernica korporátnych spoločností, ktorá určuje, ako by mal vyzerať pracovný stôl zamestnanca pri jeho odchode z práce. Ako naznačuje už názov, na stole by nemali byť žiadne, nieto ešte dôverné dokumenty, ktoré by v nesprávnych rukách mohli narobiť mnoho škôd firme, zamestnancom alebo zákazníkom,či dodávateľom. V neposlednom rade však má upratané a vizuálne čisté pracovné prostredie aj pozitívny vplyv na produktivitu zamestnancov.

Popis

Zásady čistého pracovného stola zahŕňajú každodenné odstraňovanie a odkladanie akýchkoľvek citlivých obchodných informácií z vášho pracovného stola. Ide napríklad o USB kľúče, notebooky, vizitky a tlačené dokumenty.

V minulosti bola implementácia zásady čistého stola v kompetencii manažmentu. V súčasnosti je dodržiavanie CDP stále viac motivované nariadeniami o bezpečnosti informácií, ako sú ISO 27001 a GDPR (Zákon o ochrane osobných údajov).

Aby bol CDP účinný, mal by byť v písomnej forme a obsahovať jasné pokyny, aké kroky má zamestnanec vykonať.

Zamestnanci sú zvyčajne zodpovední za upratovanie svojich stolov, keď opúšťajú kanceláriu na konci dňa, a zamestnávatelia sú zodpovední za poskytnutie prístupu k skartovačke a úložnému priestoru. Vedúci kancelárie alebo nadriadený zamestnanca môže mať za úlohu na konci dňa skontrolovať kanceláriu a zabaviť alebo zničiť všetky zložky, papiere alebo prenosné pamäťové médiá, ktoré zamestnanec mohol nechať na stole. 

Dôsledky nedodržiavania pravidiel môžu byť čokoľvek od verbálneho varovania až po peňažnú pokutu, podľa špecifikácií politiky.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Zdieľajte článok