Cierna stavba

Definícia

Termín „čierna stavba“ sa používa na označenie stavby, ktorá bola postavená bez potrebných stavebných povolení alebo v rozpore s nimi.  

Ide o stavbu, ktorá bola postavená nezákonne, často bez ohľadu na stavebné predpisy a bez splnenia bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek.

Popis

Ako odhaliť čiernu stavbu?

Odhalenie čiernej stavby môže byť problematické, pretože sa nachádza mimo záznamov a často je ukrytá pred verejným pohľadom. 

Jednou z možností, ako ju odhaliť, je sťažovať sa na miestne stavebné úrady, ktoré majú právomoc preskúmať podozrivé objekty. 

Ďalšou možnosťou môže byť nahlásenie stavby prostredníctvom verejných prieskumov a iných iniciatív, ktoré sa snažia identifikovať nezákonné stavby.

Kto vykonáva kontroly?

Na Slovensku je kontrola nad nezákonnými stavbami zabezpečovaná stavebnou inšpekciou a miestnymi úradmi. 

Pokuta za čiernu stavbu

Za nezákonnú stavbu sa považuje každá stavba, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, a tieto stavby podliehajú sankciám. 

Pokuta za čiernu stavbu sa môže vyšplhať až do výšky 33 193 €, v závislosti od charakteru a rozsahu stavby.

Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock.com


Zdieľajte článok