ESG

Definícia

ESG je globálna skratka ktorá popisuje agendu udržateľnosti. Vychádza z anglických slov “Enviromental, Social and Governance”. Jedná sa o tri hlavné faktory, ktoré sa používajú na meranie udržateľnosti a etických kódexov investícií v podnikoch, ale celkovo aj v spoločnosti. 

Popis

Aby sme lepšie pochopili čo jednotlivé faktory znamenajú, je nutné si ich popísať. 

1.   Environmentálne (E) - Tento faktor nám poukazuje na to, ako spoločnosť alebo podnik pristupuje k otázkam životného prostredia, či to, akými stratégiami sa zaoberá, aby činnosti podniku smerovali čo najviac k udržateľnosti. Napríklad sa jedná o problematiku toho, ako spoločnosť rieši odpad, recyklovanie, spotrebu vody a podobne. 

2.   Sociálne (S) - Sociálny aspekt rieši spoločenské vzťahy medzi vedením podniku a zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi. Konkrétne sa jedná o dodržiavanie ľudských práv, nastavení pracovných podmienok a zachovaní, podporovaní diverzity. 

3.   Riadenie (G) - V prípade riadenia sa v podniku riešia otázky týkajúce sa etických kódexov, vnútorných kontrol, transparentnosti a samotného vedenia.


Mnoho investorov momentálne považuje vedenie ESG v podnikoch za signifikantný faktor, prečo do podniku investovať. Hlavným dôvodom je, že spoločnosti s ESG hodnotami sú považované za menej rizikové a dôveryhodné.  

Zdroj: Adobestock.com
Zdroj: Adobestock.com

Share this article