Daň z prenájmu nehnuteľnosti

Definícia

Ide o sumu, ktorú je vašou povinnosťou odviesť štátu za prenajímanie svojej nehnuteľnosti, či už ide o byt, dom, komerčné priestory alebo len jednu miestnosť.

Svoje daňové povinnosti si splníte tak, že podáte daňové priznanie. Daňové priznanie sa podáva po skončení daného zdaňovacieho obdobia a je potrebné ho podať do konca marca. V prípade, že si chcete túto lehotu predĺžiť, môžete tak urobiť do konca júna zaslaním oznámenia o predĺžení tejto lehoty.

Popis

Koľko zaplatíte za daň z prenájmu nehnuteľnosti? 

Výšku dane vypočítate tak, že si evidujete všetky svoje reálne príjmy aj výdavky z nehnuteľnosti. Keď prenajímate nehnuteľnosť, nemôžete si uplatňovať paušálne výdavky.

Výška dane sa odvíja aj od toho, či ide o obchodný majetok alebo nie. Ak nehnuteľnosť nie je obchodným majetkom, môžete si uplatňovať len výdavky na prevádzku nehnuteľnosti

Čo zahrnúť do príjmov z nehnuteľnosti?

Do príjmov sa ráta nájomné za rok (bez energií), ktoré majiteľ nehnuteľnosti získal vďaka prenájmu.

Čo zahrnúť do výdavkov z nehnuteľnosti?

Do výdavkov môžete zahrnúť:

  • náklady za energiu ako elektrina, voda či plyn
  • služby, ktoré súvisia s prenájmom (stočné, spoločné priestory v paneláku, smeti, poplatky za TV a internet)
  • prenájom zariadení, ktoré sú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve, napríklad sporák, mikrovlnka, práčka, umývačka riadu
  • úroky z úveru
Zdroj: dreamstime.com
Zdroj: dreamstime.com

Share this article