13.01.2022

Prenajímatelia kancelárií musia zohľadniť nové trendy

dotaznik najomcov kancelarskych priestorov na Slovensku
dotaznik najomcov kancelarskych priestorov na Slovensku

Na kancelárskom trhu prevažuje napriek pandémii istota. Vyplýva to z údajov realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá nedávno uskutočnila prieskum na trhu nájomcov kancelárskych priestorov na Slovensku. Cieľom prieskumu bolo okrem iného zistiť aj to či firmy plánujú behom nasledujúcich 12 mesiacov zmeniť veľkosť svojich priestorov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom online dotazníka, ktorý bol vyplnený riaditeľmi a riadiacimi pracovníkmi 101 firiem, ktoré prenajímajú kancelárske priestory na Slovensku.


Zmeny vo výmere kancelárskych priestorov

91 % firiem na Slovensku má jasnú víziu o veľkosti svojich prenajímaných kancelárskych priestorov počas najbližších 12 mesiacov. Poukazuje to na ústup neistoty, ktorá panovala na trhu počas posledných dvoch rokov od nástupu pandémie. 60 % respondentov však neplánuje žiadnu zmenu celkovej prenajatej výmery kancelárií.

12 % firiem je rozhodnutých, že bude zväčšovať svoje kancelárie. Ich sektorové zloženie je relatívne pestré, avšak v expanzných plánoch jasne vedie IT sektor, ktorý má tradične silné zastúpenie aj v pravidelných štatistikách nových nájomných zmlúv.

Zmenšovať priestory však plánuje celkovo takmer pätina firiem z rôznych odvetví. Zmenšovanie kancelárskych priestorov môže byť spôsobené výpadkami tržieb počas pandémie, ako aj nákladovými opatreniami firiem, ktoré zároveň využívajú pre nájomcov priaznivú trhovú situáciu.

Graf č.1: Prehľad odpovedí z dotazníka: Akú zmenu výmery plánujete vykonať počas nasledujúcich 12 mesiacov
Graf č.1: Prehľad odpovedí z dotazníka: Akú zmenu výmery plánujete vykonať počas nasledujúcich 12 mesiacov


Zmeny v úprave a nové prvky v kancelárskych priestoroch

Jasnú predstavu o pripravovanej úprave a nových prvkoch vo svojich kancelárskych priestoroch počas najbližších 12 mesiacov má až 85 % firiem na Slovensku. 36 % respondentov však neplánuje žiadne zmeny.

Medzi nájomcami prevláda optimizmus, keďže zvýšenie počtu zamestnancov bolo najviac označovanou zmenou týkajúcou sa kancelárskych priestorov. Ich podiel na celkovom počte respondentov je 19 %.

Zmena nábytku bola druhou najfrekventovanejšou plánovanou zmenou s podielom 17 % na celkovom počte respondentov. Rovnaký podiel respondentov plánuje stavebné dispozičné zmeny. Ide o populárne incentívy, ktoré poskytujú prenajímatelia nájomcom pri negociácii nových nájomných zmlúv.

15 % respondentov uviedlo, že bude znižovať obsadenosť existujúcich priestorov, napríklad prostredníctvom rotácie zamestnancov medzi prácou v kancelárii a prácou na diaľku.

Z dotazníka taktiež vyplynulo, že firmy zvyšujú počet malých zasadacích miestností a kabín, kde majú zamestnanci viac priestoru na sústredenú prácu a vybavovanie telefonátov, no skôr znižujú počet veľkých konferenčných miestností. Z niektorých konferenčných miestností sa tak stávajú priestory na socializáciu a oddychové zóny, ktoré sú podľa prieskumu veľmi žiadanou súčasťou slovenských kancelárií.

Graf č.2: Prehľad odpovedí z dotazníka: Aké nové prvky a funkcie v úprave kancelárskych priestorov plánuje zaviesť počas nasledovných 12 mesiacov vaša spoločnosť ?
Graf č.2: Prehľad odpovedí z dotazníka: Aké nové prvky a funkcie v úprave kancelárskych priestorov plánuje zaviesť počas nasledovných 12 mesiacov vaša spoločnosť ?


Pandémia taktiež urýchlila určité trendy v spôsobe práce zamestnancov a viacero spoločností aktuálne využíva hybridný model práce, pri ktorom je stanovený počet dní do týždňa, kedy má zamestnanec právo pracovať mimo kancelárie. ,,Hybridná práca už nie je len trendom, ale už aj bežnou súčasťou veľkej časti domácich a zahraničných spoločností. Jej rozšírenie spôsobuje zvýšený záujem firiem o priestorovú optimalizáciu, workplace stratégiu a priestorovú flexibilitu,“ tvrdí Roman Gazdík, vedúci oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku.

Share this article

Mgr. Zuzana Gurová
Mgr. Zuzana Gurová
Head of Marketing, Slovakia

Zuzana is marketing professional with over 8 years of experience in Marketing & PR at real estate sector. She is responsible for Marketing, PR and Business Development activities at Cushman & Wakefield Slovakia.