Leed


Definícia

Leed certifikát je najpoužívanejším a najuznávanejším systémom hodnotenia zelených budov na celom svete. Určený je najmä pre kancelárske budovy, ale aj pre rezidenčné projekty. Skratka znamená Leadership in Energy and Environmental Design. Certifikácia hodnotí budovy v oblasti environmentálnej udržateľnosti a kvality.  

Popis

Tento certifikačný systém vznikol v USA. Je zameraný na odmeňovanie udržateľných a ekologických rozhodnutí, ktoré sú súčasťou stavebného procesu.

Certifikácia LEED predstavuje mnoho výhod:

 • nižšie prevádzkové náklady
 • zníženie rizík a zodpovednosti
 • väčšia odolnosť budovy
 • lepšia kvalita vnútorného vzduchu
 • podpora miestnej ekonomiky
 • väčšia cena a hodnota pri prípadnom predaji

Aby bol stavebný projekt certifikovaný, musí získať určité body a spĺňať štandardy ekologických budov, ktoré budú neskôr overené počas certifikačného procesu. 

Najnovší systém hodnotenia LEED pozostáva z 5 rôznych oblastí zameraných na viacero projektov:

 1. Stavebný dizajn a konštrukcia
 2. Interiérový dizajn a konštrukcia
 3. Prevádzka a údržba budov
 4. Rozvoj susedstva
 5. Domy

Minimálne požiadavky na certifikáciu LEED

Proces certifikácie LEED musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:

 • Dodržiavanie environmentálnych predpisov a noriem
 • Splnenie minimálnej vyťaženosti budovy z hľadiska počtu užívateľov
 • Primeraná lokalita
 • Trvalo udržateľná budova 
 • Zdieľanie údajov o spotrebe energie a vody
 • Musí mať minimálny pomer budovy k ploche pozemku

Budovy s certifikátom LEED môžeme nájsť aj u nás v Bratislave a to napríklad v budovách Digital Park alebo EinPark Offices, ktorá certifikáciu Leed získala ako prvá na Slovensku.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Share this article