22.08.2019

CUSHMAN & WAKEFIELD NA SLOVENSKU SA ROZRASTÁ

BRATISLAVA, 22. augusta 2019 - Cushman & Wakefield na Slovensku sa rozrastá a posilňuje svoje tímy. Barbora Kostrecová nastupuje ako Partner a vedúca tímu Asset Services, vedie tím sedemnástich profesionálov v oblasti správy nehnuteľností. Tomáš Némethy, člen Kráľovského inštitútu diplomovaných znalcov (RICS) nastupuje do Cushman & Wakefield Slovensko ako vedúci oddelenia oceňovania nehnuteľností a poradenstva. Okrem oceňovania poskytuje aj štúdie a poradenstvo pre investorov, developerov a banky. Ján Miček nastúpil do investičného tímu na Slovensku ako senior analytik. Otvorenie samostatného oddelenia oceňovania nehnuteľností, poradenstva a investícií je súčasťou prebiehajúceho rastu spoločnosti a týmto momentom Cushman & Wakefield na Slovensku poskytuje komplexné služby v oblasti komerčných realít.

„Veľmi si cením dôveru, ktorú mi spoločnosť Cushman & Wakefield Slovensko dala a teším sa na prácu v dynamickom kolektíve, kde môžem byť súčasťou vytvárania komplexných riešení a budovania pridanej hodnoty pre našich klientov,“ hovorí Barbora Kostrecová, Partner, vedúca oddelenia správy nehnuteľností.

„Teším sa, že môžem byť súčasťou úspešného príbehu spoločnosti Cushman & Wakefield Slovensko a verím, že spoločne s novými kolegami sa nám podarí vytvárať synergie a jedinečné profesionálne služby pre klientov,“ hovorí Tomáš Némethy, vedúci oddelenia oceňovania.

Barbora Kostrecová má na trhu komerčných nehnuteľností 13 rokov skúseností, ktoré získala v Rakúsku ako Country Retail Risk & Compliance Manager a v Taliansku ako Shopping Centre Manager, obe pozície zastrešovala pre spoločnosť IKEA. Na začiatku svojej kariéry v realitnom sektore pracovala na projekte nákupného centra Avion a jeho jednotlivých rozširovaní, v r. 2006 sa stala členkou ICSC (International Council of Shopping Centres) a následne získala titul Certificated Shopping Centre Manager.

Tomáš Némethy má viac ako 8 rokov skúseností na trhu komerčných nehnuteľností. V minulosti pôsobil v Tatra banke a spoločnosti CBRE. Podieľal sa na financovaní najväčších realitných projektoch na strane banky. V rámci skúseností s oceňovaním nehnuteľností sa zameriaval na developerské projekty, štúdie uskutočniteľnosti a rôznorodým na mieru šitým poradenstvom pre developerov a investorov.

Ján Miček má 7 ročné skúsenosti na trhu komerčných nehnuteľností. Pred Cushman & Wakefield pôsobil v HB Reavis, kde sa venoval ako akvizičný analytik vyhľadávaniu a hodnoteniu akvizičných príležitostí, ktoré boli súčasťou expanzie mimo krajín V4, spolupracoval na transakciách a developmente slovenských projektov ako development manažér.

Share this article