Komerčná nehnuteľnosť

Definícia

Komerčná nehnuteľnosť je nehnuteľnosť, ktorá je obchodným priestorom a nie je určená na bývanie, ale dosiahnutie zisku majiteľa alebo nájomcu, resp. oboch.

Popis

Komerčným majetkom môže byť čokoľvek od administratívnej budovy po obytný duplex, alebo dokonca aj reštaurácia alebo sklad. Ak môžete zarobiť zisk prenájmom alebo držaním a ďalším predajom, je to komerčný majetok. 

Kým komerčné nehnuteľnosti si často vyžadujú väčšiu počiatočnú investíciu než nehnuteľnosť na bývanie, potenciálna miera návratnosti je často tiež vyššia.

Typy komerčných nehnuteľností

  • Kancelárske (Kancelárie)

Administratívne budovy sú vo všeobecnosti rozdelené do dvoch typov: mestské alebo prímestské

Mestské kancelárske budovy sa nachádzajú v mestách a zahŕňajú výškové budovy. Predmestské kancelárske budovy sú zvyčajne menšie a niekedy sú zoskupené v kancelárskych parkoch.

Administratívne budovy môžu slúžiť viacerým alebo “sólo” nájomcom, pričom mnohé z nich sú postavené na mieru. Tieto typy kancelárií sa nazývajú taktiež “Coworkingové priestory” a sú tiež zaradené do troch úrovní : trieda A, trieda B a trieda C.

  • Maloobchodné/Retailové ( napr. reštaurácie, obchody, fitness centrá, kiná atď.)

Maloobchodné (retailové) komerčné nehnuteľnosti/ priestory môžu byť buď samostatne stojace budovy (nákupné centrum), alebo sa môžu nachádzať v nižších poschodiach väčšej budovy, najmä v mestskom prostredí. Obchodné priestory využívajú najmä také subjekty, ako sú banky a kaviarne. Nájdeme ich tiež na samostatných nákupných uliciach, kde sa nachádzajú ako samostatne stojace obchody.

Zdroj: Dreamstime.com
Zdroj: Dreamstime.com

Share this article